Log in | วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558 | 13:10 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "อาเซียน"
 
คำค้น : "อาเซียน" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
” วันทยาหัตถ์ ! “ เสียงพร้อมบอกทำความเคารพของชาว?ลูกเสือ เนตรนารี และ?ยุวกาชาด แต่ทราบหรือไม่ว่า ในประเทศอาเซียน เพื่อนบ้านของเราก็มี?กิจการลูกเสือเหมือนๆ กัน?และก็มีการกระชับสัมพันธ์เหล่าลูกเสือในอาเซียนมาแล้วหลายๆ ครั้ง เช่นงาน ASEAN Scout Jamboree ที่เคยจัดขึ้นใน?ฟิลิปปินส์ ปี 1994,?อินโดนีเซีย ปี 2008,?สิงคโปร์ ปี 2010, และ?ค่ายสัมพันธ์ลูกเสือ เช่น?งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใ ...
แนะนำ 10 ประเทศอาเซียน ขอบคุณที่มา จาก asean
AEC คืออะไร? และจะมีผลกระทบกับไทยอย่างไร AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จ ...
บรูไนดารุสซาลาม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) แปลว่า นครแห่งสันติสุข เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1984 (พ.ศ. 2527) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (Borneo) ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ ส่วนพรมแดนทางบกถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นป่ ...
เรียนรู้คำขอบคุณที่เป็นภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หรือ”SMEsไทย” ถือเป็นทัพธุรกิจสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยที่จะต้องเข้าสู่สมรภูมิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตามสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้เปิดตัวโครงการเตรียมพร้อมSMEsเข้าสู่AEC พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยสถาบันพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนการพั ...
โดยปรกติแล้วผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายและให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ อยู่เป็นประจำ ในระยะหลังนั้น หัวข้อที่ผมได้รับเชิญให้ไปพูดบ่อยครั้งมากที่สุด แทบไม่เว้นแต่ละวันคือประเด็นที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะถูกกล่าวถึงมากขึ้น แต่การสำรวจที่ผ่านมากลับพบว่า คนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งอาจทำให้คนไทยพลาดโอกาสหรือขาดความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ ...
สถานการณ์ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์มาแล้วว่า ธุรกิจประเภทนี้จะยังคงเผชิญความท้าทายในการประคองความสามารถในการแข่งขัน และการก้าวผ่านแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และยังคาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2556 น่าจะอยู่ระหว่าง -5.0% ถึง 0.0% โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากอาเซียนและญี่ปุ่น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายพึงกระท้าคือ การวาง ...
อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างเร่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับการเปิดประเทศ แต่การเปิดประเทศเพื่อรับประชาคมอาเซียนนั้น ไทยเราใช่ว่าจะ “ได้” เพียงสถานเดียว เรื่องทุกเรื่องมี “ได้” ย่อมมี “เสีย” หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “เอซี” (ASEAN Community) คืออะไรในเวที ...
การค้าทั่วโลกพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลักราว 90% ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด ส่งผลให้ท่าเรือมีความสำคัญในฐานะประตูเปิดรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะกระตุ้นให้การค้าการลงทุนทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกขยายตัวสูงขึ้น ความพร้อมแ ...
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติมักนึกถึงเมื่อพูดถึงการลงทุนในอาเซียน ด้วยเพราะความพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางภูมิศาสตร์ จากการที่ไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมด้านการคมนาคม ด้านวัตถุดิบ ด้านแรงงาน และด้านการสื่อสาร ทั้งยังมีการให้ “สิทธิพิเศษ” หลายประการแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ไ ...
เรียนภาษาอินโดนีเซีย บทที่ 9
Learn Bahasa Indonesia : เรียนภาษาอินโดนีเซีย บทที่ 8
Learn Bahasa Indonesia : เรียนภาษาอินโดนีเซีย - Lesson 7 อาหารและเครื่องดื่มhttp://www.facebook.com/indodahhttp://www.jellstory.comDaftar makanan รายการอาหารNasi putih ข้าวเปล่า Nasi Ketan ข้าวเหนียว Nasi goring ข้าวผัด Bubur โจ๊ก Sayur bening แกงจืด Ayam goreng ไก่ทอดIkan goreng ปลาทอด Bakso ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น Soto Ayam ข้าวต้มไก่ Ayam bacem ไก่พะโล้ Tahu เต้าหู้ Telor dadar ไข่เจียว Telor mata sa ...
Lesson 5 ญาติ และ ครอบครัว KeluargaAnggota Keluarga สมาชิกในครอบครัวBapak / Ayah พ่อ Ibu/Bunda แม่ Kakak พี่ชาย พี่สาว Adik น้องชาย น้องสาวNenek ยาย ย่า kakek ตา ปู่ Paman/Om อาผู้ชาย น้าชาย Bibe/Tante น้าผู้หญิง อาผู้หญิง Pakde ลุง Budhe ป้า Kepanakan หลาน (ลูกของพี่หรือลูกของน้อง)Cucu หลาน(ลูกของลูก)Saudara sepupu ลูกพี่ลูกน้องIpar พี่หรือน้องของสามี หรือ ภรรยาMenantu สามีหรือภรรยาของลูก Mertua ...
คำศัพท์ตัวเลข0 Nol นอล1 Satu ซาตู2 Dua ดูวา3 Tiga ติกา4 Empat เอิมปัต5 Lima ลิมา6 Enam เอินนัม7 Tujuh ตูจูห์8 Delapan เดอลาปัน9 Sembilan เซ็มบิลัน10 Sepuluh เซอปูลูห์11 Sebelas เซอเบอลัส12 Dua belas ดูวา เบอลัส12 -- 19 ลงท้ายด้วย Belasเช่น 19 = Sembilan belas เซมบิลัน เบอลัส20 -- 90 = ลงท้ายด้วย Puluhเช่น 90 = Sembilan puluh100 -- 999 = ลงท้ายด้วย Ratusเช่น 900 = Sembilan ratus1000 -- 99.999 = ลงท ...
คำศัพท์ตัวเลข0 Nol นอล1 Satu ซาตู2 Dua ดูวา3 Tiga ติกา4 Empat เอิมปัต5 Lima ลิมา6 Enam เอินนัม7 Tujuh ตูจูห์8 Delapan เดอลาปัน9 Sembilan เซ็มบิลัน10 Sepuluh เซอปูลูห์11 Sebelas เซอเบอลัส12 Dua belas ดูวา เบอลัส12 -- 19 ลงท้ายด้วย Belasเช่น 19 = Sembilan belas เซมบิลัน เบอลัส20 -- 90 = ลงท้ายด้วย Puluhเช่น 90 = Sembilan puluh100 -- 999 = ลงท้ายด้วย Ratusเช่น 900 = Sembilan ratus1000 -- 99.999 = ลงท ...
AEC ผลกระทบต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบด้านบวก- การเสริมสร้างสถานการณ์แข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศการนำเข้าวัตถุดิบในราคาต้นทุนต่ำ การขยายตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับจากการลงทุนจากต่างประเทศ จะทำให้อาเซียนสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนต่ำ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขันการส่งออกของอาเซียน- ช่วยในการเสริมสร้างอำนาจการต่อรอง ในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ- นักลงทุนต่าง ...
ผลกระทบของ AEC ในปี 2558ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=rJoG5-3jRWY
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=WtwmwsNlANA
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=W-8nY1SuvUc
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ AEC ไปด้วยกันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=vPt7uivGNgk
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=BNp089uMKsE
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=dr2LTqmIiSs
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 8 (ภาคอุตสาหกรรมไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไร)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=egwj0Kd7xUQ
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 7 (AEC กับผลกระทบเชิงลบ)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=K3R1G-8sAyg
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 6 (AEC กับประโยชน์ต่อประเทศไทย)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=ryXT5vBR6qk
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 5 (บทบาทของ สศอ.)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=FN2V66ktfkY
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 4 (สิทธิพิเศษของ AEC กับเหตุการณ์ 2015)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=-cqNAS7_BC0
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 3 (เป้าหมายของ AEC / AEC Blueprint)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=HosjL5e2hUM
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 2 (มารู้จัก AEC กันเถอะ)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=KvaF5Fevdtg
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม ตอนที่ 1 (รู้จัก สศอ.)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมOIE หุ่นยนต์จากอนาคตของ สศอ. ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเก่งและเก๋ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบกับความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ AEC ด้วยกันนะครับ ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/watch?v=PHv5nrYF6hE
เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 1.1 อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ที่ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเมื่อปี 2551 ได้มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียนหรือธรรมนูญอาเซี ...
ประชาคมอาเซียน คืออะไรประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต ...
สัญลักษณ์อาเซียน ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน แผนที่ประเทศในสมาชิกอาเซียน
เรื่อง : ภาษาอาเซียน
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ผลการหารือในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ทุกประเทศต่างเห็นพ้องกันในประเด็นความก้าวหน้าในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายประการ จึงจำเป็นต้องมีการเร่งรัดการดำ ...
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่ สากลใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผลไม้ สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ภาคเอกชนได้แสดงความเป็นห่วงและต้องการให้ภาครัฐเร่งดูแลแก้ปัญหาการผลิตและ ปลูกข้าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้มีหลายประเทศเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี ...
นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการอภิปรายหัวข้อ “The AEC Deep Impact” ภายในงาน Thailand HR FORUM 2012 ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของภาคแรงงาน เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอยู่แล้ว ในการนำเข้าและส่งออกแรงงาน รวมถึงการลงทุนของต่างชาติที่มีการนาแรงงานเข้ามาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานฝีมืออยู่ในไทยกว่า 1 แสนคน เป็ ...
ภาษาไทยที่อยู่ในวรรณคดีของโบราณ เมื่อเรียนรู้ จะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมโยง มีอิทธิพล มีการเชื่อมต่อกัน สามารถบอกเกี่ยวกับงานศิลปะ จิตรกรรมบนฝาผนัง และยังเอาเรื่องราวมาจากวรรณคดี มาเป็นเรื่องเล่า ตำนาน นิทาน นอกจากนี้เราควรที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอื่นด้วย เช่น ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร
การศึกษาของประเทศอาเซียนวันนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษาและการเรียนรู้ภาษาต่างๆ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในภูมิภาคและเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในภูมิภาคนี้ โดยมีการพัฒนาอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ที่น่าจับตา แผนการยกระดับประเทศให้มีความก้าวหน้าเพื่อเตรียมพร้อมประชากรเข้าสู้ตลาดแรงงานอาเซียนและ ...
นครประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้ง ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ลาว เมืองหลวงพระบาง ปราสาทวัดภู และการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักดิ์ กัมพูชา เมืองพระนคร (อังกอร์) เขาพระวิหาร เวียดนาม อ่าวฮาลอง หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ศักสิทธิ์หมี่เซิน (My ...
น้องโดนัท ณัฐญา แซ่ลิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์