Log in | วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558 | 12:01 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "อาเซียน"
 
คำค้น : "อาเซียน" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community – AEC) 1. นโยบายและเป้าประสงค์1.1 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนในลำดับต้นๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์ความใกล้เคียงกันด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมีมายาวนานและเหนียวแน่นที่สุด1.2 เป้าหมายในการเป็นประชาคม ...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ได้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่อาเซียนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของ อาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หรือการเผชิญกับภัยคุกคามที่มาในรูปแบบใหม่ อาทิ การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้เห็นชอบให้จัดตั้ง & ...
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หรือ”SMEsไทย” ถือเป็นทัพธุรกิจสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยที่จะต้องเข้าสู่สมรภูมิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตามสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้เปิดตัวโครงการเตรียมพร้อมSMEsเข้าสู่AEC พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยสถาบันพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนการพั ...
โดยปรกติแล้วผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายและให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ อยู่เป็นประจำ ในระยะหลังนั้น หัวข้อที่ผมได้รับเชิญให้ไปพูดบ่อยครั้งมากที่สุด แทบไม่เว้นแต่ละวันคือประเด็นที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะถูกกล่าวถึงมากขึ้น แต่การสำรวจที่ผ่านมากลับพบว่า คนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งอาจทำให้คนไทยพลาดโอกาสหรือขาดความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ ...
สถานการณ์ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์มาแล้วว่า ธุรกิจประเภทนี้จะยังคงเผชิญความท้าทายในการประคองความสามารถในการแข่งขัน และการก้าวผ่านแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และยังคาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2556 น่าจะอยู่ระหว่าง -5.0% ถึง 0.0% โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากอาเซียนและญี่ปุ่น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายพึงกระท้าคือ การวาง ...
อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างเร่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับการเปิดประเทศ แต่การเปิดประเทศเพื่อรับประชาคมอาเซียนนั้น ไทยเราใช่ว่าจะ “ได้” เพียงสถานเดียว เรื่องทุกเรื่องมี “ได้” ย่อมมี “เสีย” หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “เอซี” (ASEAN Community) คืออะไรในเวที ...
การค้าทั่วโลกพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลักราว 90% ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด ส่งผลให้ท่าเรือมีความสำคัญในฐานะประตูเปิดรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะกระตุ้นให้การค้าการลงทุนทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกขยายตัวสูงขึ้น ความพร้อมแ ...
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติมักนึกถึงเมื่อพูดถึงการลงทุนในอาเซียน ด้วยเพราะความพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางภูมิศาสตร์ จากการที่ไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมด้านการคมนาคม ด้านวัตถุดิบ ด้านแรงงาน และด้านการสื่อสาร ทั้งยังมีการให้ “สิทธิพิเศษ” หลายประการแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ไ ...
เรียนภาษาอินโดนีเซีย บทที่ 9
Learn Bahasa Indonesia : เรียนภาษาอินโดนีเซีย บทที่ 8
Learn Bahasa Indonesia : เรียนภาษาอินโดนีเซีย - Lesson 7 อาหารและเครื่องดื่มhttp://www.facebook.com/indodahhttp://www.jellstory.comDaftar makanan รายการอาหารNasi putih ข้าวเปล่า Nasi Ketan ข้าวเหนียว Nasi goring ข้าวผัด Bubur โจ๊ก Sayur bening แกงจืด Ayam goreng ไก่ทอดIkan goreng ปลาทอด Bakso ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น Soto Ayam ข้าวต้มไก่ Ayam bacem ไก่พะโล้ Tahu เต้าหู้ Telor dadar ไข่เจียว Telor mata sa ...
Lesson 5 ญาติ และ ครอบครัว KeluargaAnggota Keluarga สมาชิกในครอบครัวBapak / Ayah พ่อ Ibu/Bunda แม่ Kakak พี่ชาย พี่สาว Adik น้องชาย น้องสาวNenek ยาย ย่า kakek ตา ปู่ Paman/Om อาผู้ชาย น้าชาย Bibe/Tante น้าผู้หญิง อาผู้หญิง Pakde ลุง Budhe ป้า Kepanakan หลาน (ลูกของพี่หรือลูกของน้อง)Cucu หลาน(ลูกของลูก)Saudara sepupu ลูกพี่ลูกน้องIpar พี่หรือน้องของสามี หรือ ภรรยาMenantu สามีหรือภรรยาของลูก Mertua ...
คำศัพท์ตัวเลข0 Nol นอล1 Satu ซาตู2 Dua ดูวา3 Tiga ติกา4 Empat เอิมปัต5 Lima ลิมา6 Enam เอินนัม7 Tujuh ตูจูห์8 Delapan เดอลาปัน9 Sembilan เซ็มบิลัน10 Sepuluh เซอปูลูห์11 Sebelas เซอเบอลัส12 Dua belas ดูวา เบอลัส12 -- 19 ลงท้ายด้วย Belasเช่น 19 = Sembilan belas เซมบิลัน เบอลัส20 -- 90 = ลงท้ายด้วย Puluhเช่น 90 = Sembilan puluh100 -- 999 = ลงท้ายด้วย Ratusเช่น 900 = Sembilan ratus1000 -- 99.999 = ลงท ...
คำศัพท์ตัวเลข0 Nol นอล1 Satu ซาตู2 Dua ดูวา3 Tiga ติกา4 Empat เอิมปัต5 Lima ลิมา6 Enam เอินนัม7 Tujuh ตูจูห์8 Delapan เดอลาปัน9 Sembilan เซ็มบิลัน10 Sepuluh เซอปูลูห์11 Sebelas เซอเบอลัส12 Dua belas ดูวา เบอลัส12 -- 19 ลงท้ายด้วย Belasเช่น 19 = Sembilan belas เซมบิลัน เบอลัส20 -- 90 = ลงท้ายด้วย Puluhเช่น 90 = Sembilan puluh100 -- 999 = ลงท้ายด้วย Ratusเช่น 900 = Sembilan ratus1000 -- 99.999 = ลงท ...
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ผลการหารือในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ทุกประเทศต่างเห็นพ้องกันในประเด็นความก้าวหน้าในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายประการ จึงจำเป็นต้องมีการเร่งรัดการดำ ...
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่ สากลใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผลไม้ สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ภาคเอกชนได้แสดงความเป็นห่วงและต้องการให้ภาครัฐเร่งดูแลแก้ปัญหาการผลิตและ ปลูกข้าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้มีหลายประเทศเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี ...
นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการอภิปรายหัวข้อ “The AEC Deep Impact” ภายในงาน Thailand HR FORUM 2012 ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของภาคแรงงาน เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอยู่แล้ว ในการนำเข้าและส่งออกแรงงาน รวมถึงการลงทุนของต่างชาติที่มีการนาแรงงานเข้ามาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานฝีมืออยู่ในไทยกว่า 1 แสนคน เป็ ...
ภาษาไทยที่อยู่ในวรรณคดีของโบราณ เมื่อเรียนรู้ จะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมโยง มีอิทธิพล มีการเชื่อมต่อกัน สามารถบอกเกี่ยวกับงานศิลปะ จิตรกรรมบนฝาผนัง และยังเอาเรื่องราวมาจากวรรณคดี มาเป็นเรื่องเล่า ตำนาน นิทาน นอกจากนี้เราควรที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอื่นด้วย เช่น ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร
การศึกษาของประเทศอาเซียนวันนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษาและการเรียนรู้ภาษาต่างๆ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในภูมิภาคและเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในภูมิภาคนี้ โดยมีการพัฒนาอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ที่น่าจับตา แผนการยกระดับประเทศให้มีความก้าวหน้าเพื่อเตรียมพร้อมประชากรเข้าสู้ตลาดแรงงานอาเซียนและ ...
นครประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้ง ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ลาว เมืองหลวงพระบาง ปราสาทวัดภู และการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักดิ์ กัมพูชา เมืองพระนคร (อังกอร์) เขาพระวิหาร เวียดนาม อ่าวฮาลอง หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ศักสิทธิ์หมี่เซิน (My ...
น้องโดนัท ณัฐญา แซ่ลิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์