Log in | วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 | 7:27 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษาไทย"
 
คำค้น : "ภาษาไทย" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
รวมคำที่มักสะกดผิดแยกตามหมวดอักษร ก-ฮสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่>>สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มักสะกดผิด
ภาษาไทยนั้น คำหนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามข้อความแวดล้อมหรือบริบทของคำนั้น อีกทั้งยังใช้ได้หลายหน้าที่ เช่น ใช้เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา เป็นต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น คำว่า “กา” เป็นคำนามได้ เป็นคำกริยาได้ และเป็นคำลักษณนามได้ ดังตัวอย่าง กาตัวนั้นมีขนสีดำสนิท (กาทำหน้าที่เป็นคำนาม) นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้อง (กาทำห ...
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.6 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.6 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.3 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.3 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ป.6 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ป.6 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ชุด 1 ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.61. เสียงในภาษาไทย2. ชนิดของคำ3. วลีและประโยค4. ธรรมชาติของภาษา5. การแสดงทัศนะ6. การอธิบาย บรรยาย พรรณนาและโวหารการเขียน7. การอ่านจับใจความ8. ระดับของภาษา9. คำราชาศัพท์10. การเขียนบรรณานุกรม11. การเขียนเรียงความ12. คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์14. คุณค่าวรรณคดีกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.31. เสียงและอักษรไทย2. ชนิดของคำ3. การสร้างคำ4. วลีและประโยค5. การอธิบาย บรรยายพรรณนาและโวหารการเขียน6. การอ่านจับใจความ7. ระดับของภาษา8. คำราชาศัพท์9. การเขียนจดหมาย10. การเขียนคำขวัญ11. การเขียนบรรณานุกรม12. สำนวนไทย13. การเขียนเรียงความ14. การเขียนรายงาน15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
คำไทยอ่านให้ถูก หมวด ก-ตรวมคำศัพท์และคำอ่านอย่างถูกต้อง พร้อมความหมาย หมวด ก-ต
คำอวยพร วารดิถีขึ้นปีใหม่ เป็นการใช้ภาษาไทยที่ผิด ช่วงก่อนสิ้นปีเก่า และขึ้นปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งมอบความสุขให้แก่กัน ซึ่งข้อความอวยพรที่คุ้นเคยและใช้กันบ่อย ๆ คือ ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย “ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่” หรือ “เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่” แต่ทราบหรือไม่ว่า เป็นการใช้ที่ผิดหลักภาษาไทย วาระดิถี คำนี้ผิดเพราะเป็นคำสมาสไม่ต้องประวิสรรชนีย์ อย่างไรก็ตาม แ ...
คำไหนใช้ “กระ” หรือ “กะ” การประวิสรรชนีย์ในภาษาไทย คำที่ขึ้นต้นด้วย “กระ” / “กะ” เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พบว่าใช้ผิดกันเยอะ เช่น ยังมีร้านอาหารหลาย ๆ ร้านเขียนเมนู ผัดกะเพรา ผิด ๆ เป็น ผัดกระเพรา หรือซ้ำร้ายกว่านั้นบางทีเจอ ผัดกระเพา หรือ ผัดกะเพา กันเลยทีเดียว...หลักการว่าจะใช้ “กระ” หรือ “กะ” นั้นไม่ได้มีกำหนดไว้ตายตัว ดังน ...
กำหนดการ-หมายกำหนดการ ควรใช้อย่างไร มีหลายคนเข้าใจผิดว่า กำหนดการ และ หมายกำหนดการ มีความหมายเหมือนกัน จึงมักนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น ป้ายปิดประกาศงานทั่ว ๆ ไปใช้คำว่า หมายกำหนดการ เพื่อบอกขั้นตอนของงานนั้น เป็นการใช้ที่ผิด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำทั้ง 2 คำนี้ไว้ดังนี้ หมายกำหนดการ หมายถึง เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธ ...
หลักการใช้ บัน – บรร บัน และ บรร ในภาษาไทย ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีหลักเกณฑ์การใช้ต่างกันดังนี้ 1.คำ “บัน” ที่ใช้ในคำไทยส่วนใหญ่รับมาจากภาษาเขมร เช่น บันได บันทึก บันดาล บันเทิง 2.การใช้ “บรร” คำที่ใช้ บรร เป็นพยางค์หน้าของคำส่วนใหญ่แผลงมาจากคำ ประ หรือ บริ เช่น บรรจง มาจาก ประจง บรรจบ มาจาก ประจบ บรรจุ มาจาก ...
ข้อสังเกตบางประการในการใช้คำราชาศัพท์ การใช้คำราชาศัพท์มีข้อสังเกตดังนี้ 1.การใช้คำ “ทรง” 1.1.ใช้ ทรง นำหน้าคำนามสามัญ เช่น ทรงรถ หมายถึง นั่งรถ ทรงปืน หมายถึง ยิงปืน ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว ทรงสกี หมายถึง เล่นสกี ทรงกีตาร์ หมายถึง เล่นกีตาร์ ...
รวมศัพท์คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ
ลักษณะของคำไทยแท้ 1.คำไทยแท้ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียว เรียกว่าเป็น ภาษาคำโดด แต่ละคำมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น ปู่ ย่า แขน ขา หมา แมว ฟ้า ฝน มีด ตู้ ฯลฯ ส่วนคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์ เช่น มะพร้าว กระโจน สะใภ้ ตะวัน มีสาเหตุดังนี้ 1.1.การกร่อนเสียง คือ คำ 2 คำ เมื่อพูดเร็ว ๆ ทำให้ออกเสียงคำแรกสั้นลงกลายเป็นคำ 2 พยางค์ เช่น ตาวัน เป็น ตะวัน หมา ...
กาพย์ฉบัง ๑๖ ฉันทลักษณ์ ลักษณะคำประพันธ์ ๑.บท บทหนึ่งมี ๓ วรรค คือ -วรรคแรก (วรรคสดับ) มี ๖ คำ -วรรคที่สอง (วรรครับ) มี ๔ คำ -วรรคที่ ๓ (วรรคส่ง) มี ๖ คำ รวมทั้งหมด ๑๖ คำ จึงเรียกฉบัง ๑๖ ๒.สัมผัส ๒.๑. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค เป็นสัมผัสบังคับ คือ คำสุดท้ายของวรรคแรก(วรรคสดับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคสอง (วรรคร ...
เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง ๑.อ่านอย่างตั้งใจ ๒.อ่านไปสักย่อหน้ายาว หรือสองย่อหน้าสั้น แล้วรำลึกว่าที่อ่านไปแล้วพูดถึงเรื่องอะไร สันนิษฐานเองล่วงหน้าว่า ที่เหลือน่าจะกล่าวถึงอะไร เขียนทายไว้ก่อนเป็นคำ ๆ ก็ได้ ๓. ลืมตา อ่านต่อไปจนจบ ค้นดูว่า ที่เราสันนิษฐานไว้ มีปรากฏ อยู่ในตอนต่อ ๆ ไปที่เหลือของเรื่องนั้นหรือไม่ ๔. ถ้าไม่พบสิ่งที่สันนิษฐานไว้ให้ทบทวนใหม่อีกรอบว่าที่อ่า ...
"ราชาศัพท์ที่ยังใช้ผิดกันมากช่วงเฉลิมพระชนมพรรษา"โดย ทิวสน ชลนรา. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทุก หน่วยงานได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการขึ้นคัตเอ้าท์ หรือเว็บไซต์ แต่พบว่ายังมีราชาศัพท์ที่ใช้ผิดกันมาก และจากการสังเกตพบว่ามีคำหลัก ๆ ซึ่งไม่ควรละเลย ต้องระวังตรวจสอบเสมอเพื่อใช้ให้ถูกต้อง และสมพระเกียรติดังนี้... ๑.การเขียน "พระ ...