Log in | วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 | 23:32 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษาไทย"
 
คำค้น : "ภาษาไทย" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรกที่จะมีข้อสอบในส่วนของข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบแบบเขียน ที่ผ่านมาน้อง ๆ คุ้นชินกับการทำข้อสอบปรนัยที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ แต่เมื่อมีข้อสอบแบบเขียนเพิ่มขึ้นมา หลายคนอาจเริ่มวิตกว่า “ข้อสอบเขียนเป็นอย่างไร?” “แล้วจะเขียนตอบแบบไหน?” ทาง สทศ. จึงได้แนะนำแนวทางการทำข้อสอบ ตัวอย่ ...
การเขียนเรียงความ คือ การแสดงความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นทราบ การแสดงออกดังกล่าวนี้ย่อมทำได้ด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือจะพูดก็ดี จะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ดี เราย่อมหยิบเอาถ้อยคำมาเรียงลำดับกันเป็นข้อความสั้นๆ เรียกว่า ประโยค ประโยคแต่ละประโยคย่อมมีเนื้อเรื่องติดต่อกัน รวมเป็นข้อความใหญ่ เรียกว่า เรื่องหนึ่ง การที่หยิบเอาถ้อยคำมารวมกันเข้าเป็นประโยค แล้วลำดับประโยคเป็นข้อความนี้บางคนก ...
คลังคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม เรียบเรียงและจัดทำคำศัพท์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ พร้อมภาพประกอบ เปิดอ่าน ebook ได้แล้วที่ : http://www.m-culture.go.th/th/ebook/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral/index.html ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม
ตัวอย่างสื่อการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโดยอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการสอน อ่านคำในภาษาไทยจาก สระ คุณครูสามารถปรินต์ ตัดและนำไปเคลือบ และนำมาสอนนักเรียนอ่านได้เลยนะคะ หรือจะดัดแปลงเป็นสื่อการสอนชนิดอื่นได้เลยค่ะ
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดกันเลยค่ะ ขอบคุณสื่อการสอนดี ๆ จาก เพจ แบ่งปันสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดที่นี่ !! สื่อการสอนสำหรับคุณครู บิงโก สระในภาษาไทย ดาวน์โหลดไปให้นักเรียนระบายสีและเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะ ขอบคุณสื่อการสอนดี ๆ จาก เพจ แบ่งปันสื่อการเรียนรู้
ความเป็นมา อิศรญาณภาษิตเรียกอีกอย่างว่า “เพลงยาวอิศรญาณ” เป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ ซึ่งเล่ากันว่าเป็นผู้มีพระจริตไม่ปกติ ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทำสิ่งวิปริตไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสบริภาษว่าเป็นบ้า ทำให้ใคร ๆ ก็พากันเห็นด้วยกับพระราชดำรัสนั้น ด้วยความน้อยพระทัยของหม่อมเจ้าอิศรญาณจึงทรงนิพนธ์เพลงยาวฉบับนี้ขึ้น มีผู้สันนิษฐานว่าอิศรญาณภาษิตนี้ ไม่ใช่พระนิพน ...
การใช้สื่อ1.ครูอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบเมื่อได้คำตอบที่ถูกแล้ว ให้นักเรียนบอกเหตุผลของการเลือกคำตอบว่าเหตุผลใดที่เลือกคำตอบนั้น2.ให้นักเรียนอ่านคนละข้อและให้นักเรียนที่ฟังเขียนคำตอบลงในสมุด3.ทำบัตรกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผ่น โดยมีบทร้อยกรองปริศนา 1 บท ให้นักเรียนอ่านแล้วให้เขียนคำตอบ พร้อมวาดภาพประกอบ หรือให้บรรยายเป็นบทร้อยแก้ว4.ฝึกอ่านและเขียนคำคล้องจองจากบทร้อยกรอง
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ เกอว เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?%20sid=57000001&action=e_loader&item=52 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ เกย เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=51 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กม เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=50 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กน เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=49 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กง เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=48 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กบ เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=47 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กด เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่...)เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่...)เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่...) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=46อ.อุ่นเรือน บุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กก เอกสารประกอบที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบที่ 2 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบที่ 3 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=45 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป ...
ดาวน์โหลดฟรี!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ ก กา เอกสารประกอบ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบ 2 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบ 3 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?%20sid=57000001&action=e_loader&item=44 อ.อุ่นเรือน บุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชี ...
บทอาขยานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 7 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆแนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แนวการสอนซ่อ ...
ดาวน์โหลดที่นี่ !! บิงโกเกมสระภาษาไทย ใช้สำหรับฝึกให้นักเรียนรู้จัก สระในภาษาไทย
รวมคำที่มักสะกดผิดแยกตามหมวดอักษร ก-ฮสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่>>สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มักสะกดผิด
ภาษาไทยนั้น คำหนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามข้อความแวดล้อมหรือบริบทของคำนั้น อีกทั้งยังใช้ได้หลายหน้าที่ เช่น ใช้เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา เป็นต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น คำว่า “กา” เป็นคำนามได้ เป็นคำกริยาได้ และเป็นคำลักษณนามได้ ดังตัวอย่าง กาตัวนั้นมีขนสีดำสนิท (กาทำหน้าที่เป็นคำนาม) นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้อง (กาทำห ...
การสะกดคำCAI Project เรื่อง ทำดีได้ดีสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบของเสียงในภาษาไทยCAI Project เรื่อง กำเนิดของเสียงสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสะกดคำCAI Project เรื่อง น้อยของยายสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์