Log in | วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2559 | 20:46 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษาไทย"
 
คำค้น : "ภาษาไทย" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.6 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.6 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.3 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ม.3 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ป.6 ชุด 1 ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ป.6 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ชุด 1 ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ชุด 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : thailand วงประสิทธิ์ ที่มา : krooupdate.com
สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.61. เสียงในภาษาไทย2. ชนิดของคำ3. วลีและประโยค4. ธรรมชาติของภาษา5. การแสดงทัศนะ6. การอธิบาย บรรยาย พรรณนาและโวหารการเขียน7. การอ่านจับใจความ8. ระดับของภาษา9. คำราชาศัพท์10. การเขียนบรรณานุกรม11. การเขียนเรียงความ12. คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์14. คุณค่าวรรณคดีกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.31. เสียงและอักษรไทย2. ชนิดของคำ3. การสร้างคำ4. วลีและประโยค5. การอธิบาย บรรยายพรรณนาและโวหารการเขียน6. การอ่านจับใจความ7. ระดับของภาษา8. คำราชาศัพท์9. การเขียนจดหมาย10. การเขียนคำขวัญ11. การเขียนบรรณานุกรม12. สำนวนไทย13. การเขียนเรียงความ14. การเขียนรายงาน15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
คำไทยอ่านให้ถูก หมวด ก-ตรวมคำศัพท์และคำอ่านอย่างถูกต้อง พร้อมความหมาย หมวด ก-ต
คำอวยพร วารดิถีขึ้นปีใหม่ เป็นการใช้ภาษาไทยที่ผิด ช่วงก่อนสิ้นปีเก่า และขึ้นปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งมอบความสุขให้แก่กัน ซึ่งข้อความอวยพรที่คุ้นเคยและใช้กันบ่อย ๆ คือ ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย “ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่” หรือ “เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่” แต่ทราบหรือไม่ว่า เป็นการใช้ที่ผิดหลักภาษาไทย วาระดิถี คำนี้ผิดเพราะเป็นคำสมาสไม่ต้องประวิสรรชนีย์ อย่างไรก็ตาม แ ...
คำไหนใช้ “กระ” หรือ “กะ” การประวิสรรชนีย์ในภาษาไทย คำที่ขึ้นต้นด้วย “กระ” / “กะ” เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พบว่าใช้ผิดกันเยอะ เช่น ยังมีร้านอาหารหลาย ๆ ร้านเขียนเมนู ผัดกะเพรา ผิด ๆ เป็น ผัดกระเพรา หรือซ้ำร้ายกว่านั้นบางทีเจอ ผัดกระเพา หรือ ผัดกะเพา กันเลยทีเดียว...หลักการว่าจะใช้ “กระ” หรือ “กะ” นั้นไม่ได้มีกำหนดไว้ตายตัว ดังน ...
กำหนดการ-หมายกำหนดการ ควรใช้อย่างไร มีหลายคนเข้าใจผิดว่า กำหนดการ และ หมายกำหนดการ มีความหมายเหมือนกัน จึงมักนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น ป้ายปิดประกาศงานทั่ว ๆ ไปใช้คำว่า หมายกำหนดการ เพื่อบอกขั้นตอนของงานนั้น เป็นการใช้ที่ผิด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำทั้ง 2 คำนี้ไว้ดังนี้ หมายกำหนดการ หมายถึง เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธ ...
หลักการใช้ บัน – บรร บัน และ บรร ในภาษาไทย ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีหลักเกณฑ์การใช้ต่างกันดังนี้ 1.คำ “บัน” ที่ใช้ในคำไทยส่วนใหญ่รับมาจากภาษาเขมร เช่น บันได บันทึก บันดาล บันเทิง 2.การใช้ “บรร” คำที่ใช้ บรร เป็นพยางค์หน้าของคำส่วนใหญ่แผลงมาจากคำ ประ หรือ บริ เช่น บรรจง มาจาก ประจง บรรจบ มาจาก ประจบ บรรจุ มาจาก ...
ข้อสังเกตบางประการในการใช้คำราชาศัพท์ การใช้คำราชาศัพท์มีข้อสังเกตดังนี้ 1.การใช้คำ “ทรง” 1.1.ใช้ ทรง นำหน้าคำนามสามัญ เช่น ทรงรถ หมายถึง นั่งรถ ทรงปืน หมายถึง ยิงปืน ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว ทรงสกี หมายถึง เล่นสกี ทรงกีตาร์ หมายถึง เล่นกีตาร์ ...
รวมศัพท์คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ
ลักษณะของคำไทยแท้ 1.คำไทยแท้ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียว เรียกว่าเป็น ภาษาคำโดด แต่ละคำมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น ปู่ ย่า แขน ขา หมา แมว ฟ้า ฝน มีด ตู้ ฯลฯ ส่วนคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์ เช่น มะพร้าว กระโจน สะใภ้ ตะวัน มีสาเหตุดังนี้ 1.1.การกร่อนเสียง คือ คำ 2 คำ เมื่อพูดเร็ว ๆ ทำให้ออกเสียงคำแรกสั้นลงกลายเป็นคำ 2 พยางค์ เช่น ตาวัน เป็น ตะวัน หมา ...
กาพย์ฉบัง ๑๖ ฉันทลักษณ์ ลักษณะคำประพันธ์ ๑.บท บทหนึ่งมี ๓ วรรค คือ -วรรคแรก (วรรคสดับ) มี ๖ คำ -วรรคที่สอง (วรรครับ) มี ๔ คำ -วรรคที่ ๓ (วรรคส่ง) มี ๖ คำ รวมทั้งหมด ๑๖ คำ จึงเรียกฉบัง ๑๖ ๒.สัมผัส ๒.๑. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค เป็นสัมผัสบังคับ คือ คำสุดท้ายของวรรคแรก(วรรคสดับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคสอง (วรรคร ...
เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง ๑.อ่านอย่างตั้งใจ ๒.อ่านไปสักย่อหน้ายาว หรือสองย่อหน้าสั้น แล้วรำลึกว่าที่อ่านไปแล้วพูดถึงเรื่องอะไร สันนิษฐานเองล่วงหน้าว่า ที่เหลือน่าจะกล่าวถึงอะไร เขียนทายไว้ก่อนเป็นคำ ๆ ก็ได้ ๓. ลืมตา อ่านต่อไปจนจบ ค้นดูว่า ที่เราสันนิษฐานไว้ มีปรากฏ อยู่ในตอนต่อ ๆ ไปที่เหลือของเรื่องนั้นหรือไม่ ๔. ถ้าไม่พบสิ่งที่สันนิษฐานไว้ให้ทบทวนใหม่อีกรอบว่าที่อ่า ...
"ราชาศัพท์ที่ยังใช้ผิดกันมากช่วงเฉลิมพระชนมพรรษา"โดย ทิวสน ชลนรา. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทุก หน่วยงานได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการขึ้นคัตเอ้าท์ หรือเว็บไซต์ แต่พบว่ายังมีราชาศัพท์ที่ใช้ผิดกันมาก และจากการสังเกตพบว่ามีคำหลัก ๆ ซึ่งไม่ควรละเลย ต้องระวังตรวจสอบเสมอเพื่อใช้ให้ถูกต้อง และสมพระเกียรติดังนี้... ๑.การเขียน "พระ ...
บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จำนวนคำทั้งสิ้น 1,098 คำ ที่มา : facebook พลิกโฉมโรงเรียน ด้วยแนวคิด BBL
แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6จัดทำโดย อ.ศรีวัย พญาปุโรหิตโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1. อักษรนำ2. อักษรนำ3. อักษรนำ4. อักษรนำ5. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ร6. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ล7. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว8. คำควบกล้ำไม่แท้9. ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)10. ชุดคำประวิสรรชนีย์(2)11. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์(1)12. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ (2)13. ...
p’ plook ขอบอก Q: สวัสดีครับพี่ปลูก ผมเห็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่า “โอละพ่อ” อย่างนู้น “โอละพ่อ” อย่างนี้ คำนี้แปลว่าอะไรหรอครับ A: สวัสดีครับบาส โอละพ่อเป็นคำที่หนังสือพิมพ์หยิบมาใช้พาดหัวข่าวบ่อยๆ ลองมาดูตัวอย่างพาดหัวข่าวกันก่อนดีกว่า “โอละพ่อแก๊งลักเด็กสระบุรีที่แท้ 2 ดญ. ไม่อยากไป รร. สร้างเรื่องโกหก” – เนชั่น หรือ “โอละพ่ ...
“ตบรางวัล” หรือ “ตกรางวัล” ตบรางวัล ‘หลินปิง’ ทายสเปนแชมป์ยูโร 2012 (ข่าวไทยรัฐออนไลน์) ตบรางวัลเครือข่ายแม้วที่รอดคดีซีทีเอ็กซ์ (คมชัดลึก) “ศ.เจริญ” ตบรางวัลขึ้นเงินเดือน “เอ-อาท” (ผู้จัดการออนไลน์) สวัสดีครับ น้องๆ หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “ตบรางวัล” กันใช่ไหมครับ คำนี้ถูกใช้กันอย่างผิดๆ และแพร่หลายเหมือนกับพาดหัวข ...
เรื่อง: ญดา สัตตะรุจาวงษ์ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ “ตัวสะกด” ที่มาของการอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่เด็กเราเริ่มท่อง ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก จากนั้นก็เริ่มเรียนรู้ A-Z แล้วตอนไหนกันที่เราเริ่มอ่านได้และรู้จักออกเสียงคำศัพท์จากตัวหนังสือที่ยืนเรียงกันจนเข้าใจความหมาย อย่างที่เรากำลังอ่านบทความนี้อยู่ในใจในขณะนี้ การสะกดคำ ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกดให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญในก ...
ครูสอนภาษาไทย ครูนกเล็ก-จีรภัทร์ สุกางโฮง แห่งโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
การสอบ O-NET หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) โดย สทศ. ถือเป็นอีกสนามสอบที่สำคัญสำหรับน้องๆ ในระดับ ป.6, ม.3, ม.6เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของน้องๆ ในระดับชาติเลยทีเดียว และยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย คะแนน O-NET ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการคิดคะแนนในระบบ Admissions เพื่อสมัครเข้าคณะที่ใจป ...
การสอบ O-NET หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) โดย สทศ. ถือเป็นอีกสนามสอบที่สำคัญสำหรับน้องๆ ในระดับ ป.6, ม.3, ม.6เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของน้องๆ ในระดับชาติเลยทีเดียว และยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย คะแนน O-NET ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการคิดคะแนนในระบบ Admissions เพื่อสมัครเข้าคณะที่ใจป ...
กลายเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ภายหลังจากสารคดี Mermaid: the Body Found ถูกเผยแพร่ในช่อง Discovery Channel อ้างว่าได้พบร่างที่เชื่อได้ว่าเป็น “เงือก” สัตว์ครึ่งมนุษย์ที่ปรากฏในตำนานเรื่องเล่าไปทั่วโลกซากของเงือก (ภาพ 1.1) ดังกล่าวถูกพบในท้องของปลาฉลามริมชายหาดที่ประเทศบราซิล ลักษณะของซากปรากฏร่างครึ่งบนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกะโหลกคล้ายกับลิง แต่กลับมีคร ...
พยัญชนะ ในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัวหน้าที่ของพยัญชนะ- เป็นพยัญชนะต้น เช่น บ้าน พยัญชนะต้นคือ บ- เป็นอักษรควบ ประกอบด้วย อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้- เป็นสระ เช่น ลวด ว เป็นสระ อัว ลดรูป- เป็นตัวการันต์ ตัวการันต์คือ ตัวที่ไม่อ่านออกเสียง เช่น ทุกข์ จันทร์
สำนวน สุภาษิต คำพังเพยสำนวน คือ ถ้อยคำหรือข้อความ ที่มีความหมายลึกซึ้ง ความหมายไม่ตรงตัว ต้องอาศัยการตีความ รวมถึงสุภาษิต และคำพังเพยด้วยสุภาษิต คือ ถ้อยคำ ข้อความ ที่มีเนื้อความหรือความหมาย เป็นคำตักเตือนสั่งสอน หรือให้ข้อคิด คติสอนใจคำพังเพย คือ ถ้อยคำหรือข้อความเปรียบเทียบ มีความหมายกลางๆ สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทย
ประโยค คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่ทำการเรียบเรียงขึ้น เพื่อที่จะแสดงความคิด สื่อสารหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้รับสารได้เข้าใจถูกต้อง โดยประโยคจะเป็นประโยคที่ถูกต้องนั้นจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน นั่นก็คือ ภาคประธาน และ ภาคแสดง
ความสำคัญและการอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาไทยนั้นได้มีการสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นภาษาในกลุ่มของภาษาไต โดยภาษาไทยนั้นจะมีการออกเสียงคำต่อคำและมีระดับเสียงที่แน่นอนคล้ายกับภาษาจีน ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาในปี พ.ศ.1826 โดยดัดแปลงมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ประกอบด้วยพยัญชนะ 44 ตัว สระ 21 รูป และวรรณยุกต์ 5 เสียง
จินตนาการ คือ การคิดสร้างภาพขึ้นภายในจิตใจ ในสิ่งที่ไม่เคยพบเห็น คล้ายกับการคาดเดาหรือต้องการอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างไรการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องตามความคิด ความใฝ่ฝัน ความรู้สึกของผู้เขียน ที่อยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไร สามารถแต่งเติมเรื่องราวได้อย่างอิสระหรือเหนือความเป็นจริงได้
หลักการใช้ภาษาไทยภาษาไทยมีพยัญชนะ ก-ฮ ทั้งหมด 44 ตัว แบ่งออกเป็น อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำสระ มีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง สระแท้มี 18 เสียง
การเขียนเรื่องตามประสบการณ์ประสบการณ์ คือ สิ่งที่กระทำหรือพบเห็นด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ ความชำนาญการเขียนเรื่องตามประสบการณ์ คือ การเขียนถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่ได้พบเห็น หรือกระทำด้วยตนเอง ให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจ