Log in | วันอังคารที่ 1 ก.ย. 2558 | 2:49 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ประวัติ"
 
คำค้น : "ประวัติ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราโดย ครูวิไลพร วิไลลักษณ์ , ครูยุพา ทองมาเรื่อง ประวัติของเรา
"สอ เศรษฐบุตร" ตำนานดิกชันนารีไทย ถ้าพูดถึงดิกชันนารีไทย หรือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ หรือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงชื่อของ สอ เสถบุตร ดิกชันนารีที่ใช้กันมานานกว่า 4 ทศวรรษ โดยพจนานุกรมของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพจนานุกรมที่ยอดเยี่ยมเป็นที่นิยมสูงสุดของไทย สอ เสถบุตร เกิดในตระกูล "เศรษฐบุตร" มีชีวิตพลิกผันจากนักเรียนทุนคิงสกอลาชิพ นักโทษทางการเมืองสมัยคณ ...
สุมนมาลาการ ประวัติ นายสุมนมาลาการ เป็นชาวเมืองราชคฤห์ เข้ามีหน้าที่นำดอกมะลิวันละ 8 ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวัน ได้ทรัพย์วันละ 8 กหาปณะ ต่อมาเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมือง พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงเปล่งพระรัศมีด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ เขาเห็นอัตภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส พลางคิดว่า ถึงแม้จะถูกพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอก ...
พระปฎาจาราเถรี ประวัติ พระปฏาจาราเถรี เป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล นางมีสิริโฉมที่งดงามเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไป ครั้นเจริญวัยได้ 16 ปี บิดาจึงได้ให้นางอยู่บนคฤหาสน์ ไม่ยอมให้พบปะกับผู้ชายอื่น นอกจากบิดาและคนใช้ ชื่อนายจุลล์ เท่านั้น ต่อมานางปฏาจาราเกิดรักใคร่ชอบพอกับนายจุลล์โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ และเมื่อบิดามีความประสงค์จะให้นางแต่งงานกับชายหนุ่ม ผู้มีฐานะเสมอกัน นางจึงนั ...
ไดโอดเปล่งแสง(LED) ไดโอดเปล่งแสง (อังกฤษ: light-emitting diode หรือย่อว่า LED) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจำพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนำที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่มองเห็น และช่วงอินฟรา ...
จุดแสงแห่งน้ำใจ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่มา:: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พลังแม่...พลังสังคม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มา:: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ความประทับใจต่อ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย ถ่ายทอดโดย ลูกศิษย์ชื่อดัง - อ. ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ชีวประวัติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีนามเดิมว่า คอร์ราโดเฟโรจี ( Professor Corrado Feroci ) เป็นชาวนคร ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เกิดเมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 ณ. ตำบล San Giovanni บิดาชื่อ นาย Artudo Feroc ...
วันสารทไทยตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี “สารทไทย” หมายถึง เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบของไทย จะตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งมักจะตกราว ๆ ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตามหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นประเพณีทำบุญกลางปีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่มีชีวิตผ่านพ้นเวลามาได้ถึงกึ่งปี ในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสทำ ...
วันจักรี วันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่ง วันหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทั้งชาติพากันน้อมระลึกถึง “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และได้มีการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีก็ได้มีการจัดกันเป็นประจำทุกปี และเพื่อเตือนใจพี่น้องประชาชนทั้งหลายรำลึกถึงพ ...
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทุกวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เดือนธันวาคม ปีพระพุทธศักราช 2531สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนด "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ขึ้น โดยถือเอา วันที่ 17พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็น "วันพ ...
ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุ ...
ประวัติวันคริสมาส Christmas Day History ความสำคัญของวันคริสต์มาส คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่ง ในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกาย จัดงานรื่นเริงภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอก ของการฉลองคริสต์มาส แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากจน ถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื ...
ประวัติเมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทุกยุคสมัย สามารถแบ่งออกเป็นยุคสมัยตามหลักฐานที่พบ ได้ดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่สมัยเริ่มกำเนิดมีมนุษย์ขึ้นในโลก จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ สิงสาราสัตว์มากมาย เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งอาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบหลักฐานทางด้านโบราณคดีมากมายได้แก่ เครื่อมือหิ ...
เพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเคยผ่านมาแถวๆ ศูนย์รวมวัยรุ่นอย่างสยามสแควร์ คงจะเคยได้ยินชื่อถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นถนนที่ตั้งของสภากาชาดไทยกันบ้างแล้ว แต่เคยสงสัยกันไหมคะว่า ชื่อถนน “อังรีดูนังต์” นั้นมาจากไหน เพราะฟังดูยังงั๊ย.... ยังไงก็ไม่น่าใช่ชื่อภาษาไทยแน่ๆ ที่จริงแล้ว ชื่อถนน “อังรีดูนังต์” นั้นเป็นคำที่แผลงมาจากชื่อในภาษาฝรั่งเศสของ นาย “ช็อง อ ...
“สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน” พอได้ยินผู้เขียนทักกันอย่างนี้ เพื่อนๆหลายคนคงงงๆ หรือไม่ก็แอบแย้งอยู่ในใจว่า “ปีใหม่ที่ไหนเล่า ช้ามาเดือนนึงแล้วเจ๊!!!” เปล่าค่ะ ผู้เขียนยังไม่ได้แก่จนหลง หรือหน้ามืดลืมวันลืมคืนหรอก แต่ปีใหม่ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ เป็นปีใหม่จีน หรือที่คนไทยเรียกจนคุ้นหูกันว่า “วันตรุษจีน” นี่เองค่ะ เทศกาลตรุษจีนในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ค่ ...
ประวัติ พระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ พระมหาพิชัยราชรถ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศที่สนามหลวง พระมหาพิชัยราชรถ ปรากฏบันทึกการสร้างในพระราชพงศาวดารว่า “...ปีเถาะ สัปตศกพระโองการรับสั่งให้ช่างทำพิชัยราชรถที่จะทรงพระโกศพระอัฐิ ๗ รถ ให้ตัดเสาพระเมรุตั้ง ทรงประดับเครื่องให้แล้วเสร็จในปีเถาะ” ...
ประวัติกรีฑา ประเภทกรีฑาของโลกนั้นมีการแข่งขันครั้งแรกในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1896 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก สำหรับประเทศไทยนั้น เข้ามาโดยครูชาวอังกฤษนำมาสอนเด็กนักเรียนและต่อมาได้มีการจัดแข่งขันขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
ประวัติกีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านาน ได้เริ่มเล่นที่ประเทศอังกฤษใน ศตวรรษที่ 19 โดยมีหลักฐานบันทึก เรื่องราวกฎกติกาการเล่นทางสถาบันฟุตบอลต่างๆ และยังมีการเล่นให้เห็นจนอยู่ทุกวันนี้ สำหรับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 ปัจจุบันได้ตั้งเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์