Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560 | 13:34 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ธนบัตร"
 
คำค้น : "ธนบัตร" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 เรื่อง
p’ plook ขอบอก Q: สวัสดีปีใหม่ครับพี่ปลูก ผมเห็นข่าวนอร์เวย์มีแบงค์ออกใหม่เป็นลายโมเดิร์นมาก ไม่ใช่รูปคน ไม่ใช่รูปวิวหรือสถานที่ เลยสงสัยว่าแต่ละชาติเขามีหลักในการออกแบบเงินกันยังไง A: สวัสดีปีใหม่ครับแม็กซ์ ก่อนจะรู้หลักการออกแบบธนบัตร รู้ไหมครับว่าชาติใดเป็นชาติแรกที่ใช้แบงค์หรือธนบัตรแทนหอยเบี้ย คำตอบก็คือ จีน ที่ริเริ่มใช้เงินกระดาษมากว่าพันปีที่แล้ว ส่วนประเทศไทยเพิ่งจะมีธนบัตรใ ...
เคยสงสัยกันบ้Œางไหมว่‹า ธนบัตรที่เรามีไว้Œจับจ่‹ายใช้Œสอยกันอย่‹างคล่‹องมือในทุกวันนี้ มีประวัติความเป็šนมาอย่‹างไร- คนไทยเริ่มมีเงินกระดาษ หรือธนบัตร ใชŒกันตั้งแต่‹เมื่อไร- ก่‹อนมีธนบัตร เราใช้Œอะไรแทนเงินกันบ้Œาง- ทําไมธนบัตรแต่‹ละชนิดราคาจึงมีลวดลาย และสีสันแตกต่‹างกันนะหนังสือ ชุด ธนบัตรไทยชวนรู้ ตอน รู้ลึก ย้อนรอยเส้นทางธนบัตรไทย เล่‹มนี้ จะช่‹วยคลี่คลายทุกข้Œอสงสัย ให้Œพวกเราได้Œรู้Œและเข้Œา ...
แม้ว่าเงินจะไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเงินก็เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของและสินค้าต่างๆให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ากว่าที่จะได้เงินมานั้นเราต่างต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ความรู้ ความสามารถ... เงินที่หามาได้โดยสุจริตจึงมีราคาแห่งความภาคภูมิใจตามติดมากับมูลค่าของเงินนั้นด้วยเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี้ ต้องสูญค่าไร้ราคาเพียงเพราะเงินที่ไ ...
มาทำความรู้จักกับธนบัตรแบบ 16ธนบัตรไทยที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของแบบธนบัตรและเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากธนบัตรแบบ 15 ไปสู่แบบ 16 นับจากปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มนำธนบัตรแบบ 16 ออกใช้แล้วจำนวน 3 ชนิดราคา คือ 20 บาท 50 บาท และ 500 บาท สำหรับชนิดราคา 100 บาท และ 1000 บาท จะนำออกใช้ ...
ธนบัตรปลอม เจอแล้วควรทำอย่างไรเราควรสำรวจธนบัตรทุกครั้งก่อนรับโดยสามารถทำได้ง่ายๆ 3 วิธี คือ- สัมผัส เนื้อกระดาษจะเหนียวแกร่งกว่ากระดาษธรรมดา มีลวดลายเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์ เมื่อลูบสัมผัสจะรู้สึกนูนสะดุดนิ้วมือ โดยเฉพาะตรงคำว่า "รัฐบาลไทย" และตัวเลขแจ้งชนิดราคา- ยกส่อง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีภาพซ้อนทั ...
ธนบัตรชำรุด ทำอย่างไรดีธนบัตรชำรุดไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่เราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนดังนี้1.หากธนบัตรฉีกขาดจนเหลืออยู่เพียงครึ่งฉบับสามารถแลกเปลี่ยนได้ครึ่งราคาของราคาธนบัตร2.ธนบัตรต่อท่อนผิดสามารถแลกคืนได้เต็มราคา3.ธนบัตรขาดวิ่นและชิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่สามารถเห็นได้ว่าเป็นธนบัตร สามารถแลกได้เต็มราคา4.ธนบัตรที่ลบเลือนไม่สามารถอ่านข้อค ...
วิธีสังเกตธนบัตร 500 บาท แบบ 16เนื้อหาประกอบด้วย- ความเป็นมาของการผลิตธนบัตรแต่ละชนิดแต่ละราคา- ลักษณะของการผลิตธนบัตรรุ่นใหม่ แบบ 16- ลักษณะของธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16- ส่วนประกอบต่างๆ ของธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16- การต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16- ลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงเทคโนโลยีใหม่- คุณลักษณะสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา- ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่ต้องใช้อุปกรณ ...
คลิปวิดีโอเรื่อง รักษ์ธนบัตรไทยเนื้อหาเกี่ยวกับธนบัตร ผลจาการใช้ธนบัตรอย่างไม่ดูแลรักษา การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีจะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดทำธนบัตร และวิธีการดูแลรักษาธนบัตรให้ใช้งานได้นาน ข้อมูลแบ่งปันจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
การใช้ธนบัตรอย่างดูแลรักษาดีต่อตัวเราเองอย่างไรธนบัตรที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด ทำให้ดูยากว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอมหากเราใช้ธนบัตรอย่างระมัดระวังและดูแลรักษา- ธนบัตรมีสภาพสวยงามน่าใช้- สังเกตง่าย ไม่ตกเป็นเหยื่อธนบัตาปลอมดีต่อประเทศอย่างไรเมื่อธนบัตรสะอาด จะสังเกตธนบัตรปลอมได้ง่าย ช่วยลดการแพร่กระจายธนบัตรปลอมธนบัตรจึงไม่ใช่แค่กระดาษที่เราเอาไว้ใช้ซื้อของเท่านั้น แต่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของประเทศชาติ ท ...
เงิน ธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ เงินเหรียญ -เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ -เหรียญห้าสิบสตางค์ -เหรียญบาท -เหรียญสองบาท -เหรียญห้าบาท -เหรียญสิบบาท ธนบัตร -ธนบัตรยี่สิบบาท -ธนบัตรห้าสิบบาท -ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท -ธนบัตรห้าร้อยบาท -ธนบัตรหนึ่งพันบาท
วันละนิดวิทย์เทคโน ตอน ลายน้ำบนธนบัตรมีไว้ทำไม
ที่มา-ความหมาย บนธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี และพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 80 บาท จำหน่ายในราคาชุดละ 120 บาท จัดพิมพ์จำนวน ...
เงินเหรียญมีหลายชนิด เช่น เหรียญยี่สิบห้าสตางค์, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญบาท, เหรียญสองบาท, เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท แต่ละชนิดมีค่าและความสัมพันธ์กัน ดังนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ มีค่า 25 สตางค์ เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ มีค่า 50 สตางค์ เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ มีค่า 1 บาท เหรียญสองบาท 1 เหรียญ มีค่า 2 บาท เหรียญห้าบาท 1 ...