Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 16:26 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ตะวันตก"
 
คำค้น : "ตะวันตก" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 เรื่อง
The way to peel a mango by using a knife in the Western way and the Asian one. ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่จริงๆ การใช้มีด ถ้าพูดถึงการถนัดมือขวา การปอกอะไรก็แล้วแต่ทางเอเซีย โดยเฉพาะคนไทยจะปอกออกตัว แต่ ถ้าเป็นทางยุโรป หรือ ตะวันตก จะปอกเข้าหาตัวหมด ไม่ว่าจะเป็นการหั่นสิ่งเล็ก เข้ามือก็จะใช้นิ้วเป็นที่รอง และที่ตะวันตกจะบริโภคขนมปัง เป็นหลัก โดยการหั่นขนมปังเป็นชิ้นๆ จะหอบเข้าหาตัวเเละหั่นเข้าตัวใกล้ก ...
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย การติดต่อกับชาวต่างชาติของคนไทยในยุคสมัยต่าง ๆ มีผลต่อสังคมไทยหลายด้าน วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย โดยวัฒนธรรมบางอย่างได้ถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างรับมาใช้โดยตรง 1. วัฒนธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะ ...
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ แบ่งกว้าง ๆ เป็น 2 ระยะ คือ 1. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้แก่ ช่วงที่ 1 การปกครองสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 (ก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435) ช่วงที่ 2 การปกครองสมัดรัขกาลที่ 5 (หลังจากการปฏิรูปด้านการปกครอง) ถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7 2. สมัยประชาธิปไตย ...
ทรัพยากรแร่ธาตุในแต่ละท้องถิ่น ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ แร่ธาตุที่พบ ดีบุก สังกะสี แมงกานีส น้ำมันปิโตรเลียม จังหวัด แม่ฮ่องสอน แร่ธาตุที่พบ สังกะสี ดีบุก ฟลูออไรต์ จังหวัด ลำปาง แร่ธาตุที่พบ ดินขาว ทังสเตน ลิกไนต์ ดีบุก พลวง ...
ภูมิใจไทยทำ บรรพบุรุษของคนในแต่ละท้องถิ่นได้มีการสั่งสมความรู้ ความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ความรู้ในเรื่องการทำอาหาร การถนอมอาหาร การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน สิ่งที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นเหล่านี้ เราเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่าง ผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่าง ๆ ภาคเหนือ ...
ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19 นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในยุโรปมีความตื่นตัวในเรื่อง ประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่ได้กระตุ้นเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือการปฏิวัติ ครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสซึ่งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1879 การรบครั้งสำคัญในสมัยนี้คือ สงครามเจ็ดปี ( ค.ศ.1756-1763) สงครามฝรั่งเศสและอินเดียในอเมริกาเกิดสงครามระหว่างอังกฤษและอาณานิคมอเมริกันซึ่งนำไปสู่การประ ...
เรื่อง : ทวีปยุโรป ตอน ภูมิหลังทางประวิตศาสตร์ของทวีปยุโรป เวลา : 12.03 นาที เนื้อเรื่องย่อ : เป็นแนวข้อสอบ ทวีปยุโรป ตอน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรป