Log in | วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562 | 19:38 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 6 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2509

ประเทศมาลาวีประกาศเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร

ประเทศมาลาวีประกาศเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร

สาธารณรัฐมาลาวี เดิมชื่อว่า ไนยาซาแลนด์ (Nyasaland)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา ตกเป็นประเทศในอาณานิคมของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปีค.ศ.1907 และได้รับเอกราช พร้อมกับเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในปีค.ศ. 1966 โดยมีนาย Hastings Kamuzu Banda เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2428

หลุยส์ ปาสเตอร์ทดลองใช้วัคซีนป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นครั้งแรก

หลุยส์ ปาสเตอร์ทดลองใช้วัคซีนป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นครั้งแรก

หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีและจุลชีววิทยา ชาวฝรั่งเศส ได้ทดลองใช้วัคซีนป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นครั้งแรกและประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยรักษาให้กับเด็กชาย โจเซฟ เมสเตอร์ (Joseph Meister) หลังจากค้นพบว่าเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในน้ำลายของสุนัข และได้ทดลองกับสัตว์เป็นที่เรียบร้อย วัคซีนตัวนี้เป็นความก้าวหน้าทางการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะในสมัยนั้นคนและสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะไม่มีทางรักษาต้องเสียชีวิตทุกราย
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2328

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้ดอลลาร์เป็นหน่วยเงินตราประจำชาติ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้ดอลลาร์เป็นหน่วยเงินตราประจำชาติ

ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังใช้เป็นสกุลเงินสำรองในหลายประเทศทั่วโลก รหัสสากลคือ ISO 4217 ใช้ตัวย่อว่า USD และสัญลักษณ์ $ สหรัฐกำหนดให้ดอลลาร์เป็นหน่วยเงินตราประจำชาติ และเป็นชาติแรกที่มีเงินตราระบบทศนิยม
 
ที่มา : http://th.wikipedia.org