Log in | วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562 | 19:37 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 30 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2429

หนังสือ “สนุกนิ์นึก” เรื่องสั้นเรื่องเเรกของไทยตีพิมพ์ออกเป็นครั้งเเรก

หนังสือ “สนุกนิ์นึก” เรื่องสั้นเรื่องเเรกของไทยตีพิมพ์ออกเป็นครั้งเเรก

มีการตีพิมพ์เรื่องสั้นเรื่องแรกของไทย ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรียากร ในชื่อ “สนุกนิ์นึก” ในหนังสือ “วชิรญาณวิเศษ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระในวัดบวรนิเวศถกเถียงกันเรื่องพระรูปหนึ่งจะสึกเพื่อไปแต่งงาน ด้วยเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุในวัดบวรนิเวศทำให้กรมหลวงพิชิตปรีชากรไม่สามารถแต่งเรื่องสนุกนิ์นึกต่อ