Log in | วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 | 7:09 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 26 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2522

อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติสำดับที่ 16 ของไทย

อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติสำดับที่ 16 ของไทย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติสำดับที่ 16 ของไทย อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ที่ อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 75,525 ไร่ จุดที่สูงที่สุดสูงประมาณ 1.365 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล อุทยานแห่งนี้มีหน้าผาที่ชะโงกออกมาคล้ายกับหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ เมื่อรวมกับที่ราบบนยอดเขาคล้ายกับท้องเรือ ทำให้อุทยานมีชื่อว่า “ภูเรือ
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2430

แอล.แอล. ซาเมนฮอฟ เผยแพร่ ภาษาเอสเปรันโต

แอล.แอล. ซาเมนฮอฟ เผยแพร่ ภาษาเอสเปรันโต

ภาษาเอสเปรันโต ประดิษฐ์โดย แอล.แอล. ซาเมนฮอฟ ใช้เวลาในการแปลวรรณกรรมต่างๆ มาเป็นภาษาเอสเปรันโต รวมทั้งการเขียนและพัฒนาหลักไวยากรณ์ต่างๆของภาษาร่วมสิบปี หนังสือไวยกรณ์เล่มแรกในภาษาเอสเปรันโต ชื่อ อูนูอาลิโบร (Unua Libro ความหมายในภาษาเอสเปรันโตว่า หนังสือเล่มแรก) ตีพิมพ์ที่ วอร์ซอว์
 
ที่มา : http://th.wikipedia.org