Log in | วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562 | 20:24 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 17 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2498

ดิสนีย์แลนด์เปิดตัวครั้งแรก

ดิสนีย์แลนด์เปิดตัวครั้งแรก

ดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของวอลซ์ ดิสนีย์ (Walt E. Disney) เปิดตัวครั้งแรก ที่เมืองแอนาแฮม แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยพื้นที่ในป่าส้มขนาด 160 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง 20 ฟุต (ปัจจุบันเป็นรางรถไฟดิสนีย์แลนด์) ตามเจตนารมณ์ที่จะสร้างสวนสนุกที่เด็กและผู้ปกครองสามารถร่วมสนุกด้วยกันได้ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท แบ่งสวนสนุกออกเป็น 8 ส่วน
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2491

คณะปฏิวัติบอลเชวิกสั่งปลงพระชนม์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย

คณะปฏิวัติบอลเชวิกสั่งปลงพระชนม์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย

คณะปฏิวัติบอลเชวิกเข้ายึดอำนาจการปกครองในรัสเซียระหว่างการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 และสถาปนารัสเซียเป็นประเทศสังคมนิยมประเทศแรกของโลก จากนั้นได้บังคับให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียทรงสละราชสมบัติ และสั่งปลงพระชนม์อย่างทารุณพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์และผู้รับใช้ ที่เมืองเอคาเตลินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2468

ศร ศิลปบรรเลงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงประดิษฐไพเราะ

ศร ศิลปบรรเลงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงประดิษฐไพเราะ

หลวงประดิษฐไพเราะ หรือศร ศิลปบรรเลง เป็นนักตีระนาดเลื่องชื่อ สามารถตีฆ้องวงใหญ่ได้เองตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เริ่มเรียนปี่พาทย์จริงจังตั้งแต่อายุ 11 ปี เข้ารับราชการในกรมปี่พาทย์และโขนหลวง กระทรวงวัง เป็นผู้ถวายการสอนดนตรีให้กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมทั้งมีส่วนช่วยในการประพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์สามเพลง คือ เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลงเขมรละออองค์เถา และ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งสามชั้น