Log in | วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 | 15:20 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 14 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2548

ยูเนสโกประกาศให้ "ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ยูเนสโกประกาศให้ "ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา กินพื้นที่อยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2501

สำนักสังฆนายก ประกาศให้วันอาสาฬบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สำนักสังฆนายก ประกาศให้วันอาสาฬบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สำนักสังฆนายก ประกาศให้วันอาสาฬบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา กล่าวคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เกิดพระภิกษุรูปแรกในศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2332

ฝูงชนในกรุงปารีสบุกโจมตีคุกบาสตีย์ ในเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส

ฝูงชนในกรุงปารีสบุกโจมตีคุกบาสตีย์ ในเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส

หลังจากที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสเรียกกองทหารที่จงรักภักดีต่อพระองค์จากต่างประเทศเข้ามาประจำการในกรุงปารีส และปลดเนคเกร์ ผู้ดำเนินนโยบายตัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและขยายฐานภาษีออกจากตำแหน่ง ทำให้ประชาชนไม่พอใจ ก่อเหตุจราจล เข้าโจมตีคุกบาสตีย์(Prise de la Bastille) และยึดได้สำเร็จ จนก่อให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในเวลาต่อมา