Log in | วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562 | 19:41 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 1 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2540

ฮ่องกงกลับสู่การปกครองของจีน

ฮ่องกงกลับสู่การปกครองของจีน

ฮ่องกงกลับสู่การปกครองของจีน ภายหลังจากตกเป็นของสหราชอาณาจักรยาวนานถึง 156 ปี ปัจจุบันฮ่องกงเป็น “เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน โดยมีนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” กล่าวคือ ฮ่องกงสามารถปกครองตนเองได้อย่างอิสระ และสามารถใช้นโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีก 50 ปี เริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2540
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2522

โซนี่เปิดตัวเครื่องเล่นเพลงวอล์คแมน

โซนี่เปิดตัวเครื่องเล่นเพลงวอล์คแมน

บริษัท โซนี่ คอร์เปอเรชัน ได้เปิดตัวเครื่องเล่นเพลงพกพาและวิดีโอพกพาภายใต้แบรนด์วอล์คแมน(Walkman)ที่ได้มีการจับเอาเครื่องเล่นคาสเส็ตเทปทั่วไปมาพัฒนาเป็นเครื่องเล่นคาสเส็ตเทปส่วนบุคคล รุ่นแรกที่ออกคือ TPS-L2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายรูปแบบ ตั้งแต่เทปคาสเส็ต ซีดี MD mp3 มากกว่า 300 รุ่น
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2454

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี