Log in | วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 2561 | 8:04 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 22 ตุลาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2518

ยานเวเนรา 9 ของสหภาพโซเวียต ลงจอดบนพื้นผิวดาวศุกร์ได้สำเร็จ

ยานเวเนรา 9 ของสหภาพโซเวียต ลงจอดบนพื้นผิวดาวศุกร์ได้สำเร็จ

ยานวเนรา 9 เป็นยานอวกาศไร้คนบังคับของสหภาพโซเวียต เพื่อสำรวจดาวศุกร์ ยานลงจอดพื้นผิวฯ แยกตัวออกจากยานโคจรฯ และลงจอดใกล้จุด Zenith แล้วส่งภาพพื้นผิวดาวศุกร์กลับมายังโลก นับเป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่สามารถถ่ายภาพดาวเคราะห์อื่นกลับมายังโลกได้
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2505

จอห์น เอฟ. เคนเนดีประกาศทางโทรทัศน์ว่ามีการค้นพบอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตในคิวบา

จอห์น เอฟ. เคนเนดีประกาศทางโทรทัศน์ว่ามีการค้นพบอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตในคิวบา

จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศทางโทรทัศน์ว่ามีการค้นพบอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียต บริเวณพรมแดนของตุรกีและสหภาพโซเวียต จึงกำหนดมาตรการกักกัน ส่งเรือรบเข้าปิดล้อมคิวบา ห้ามเรือบรรทุกสินค้าทุกลำผ่านเข้ามาในน่านน้ำทะเลแคริบเบียน และดำเนินการโต้ตอบทางการทูตอย่างดุเดือด
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2499

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้รับพระสมณนามว่า “ภูมิพโลภิกขุ” ระหว่างทรงผนวชได้เสด็จไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีพระนามของพระพุทธรูปว่า พระพุทธนาราวันตบพิตร
 
 
เนื้อหาเพิ่มเติม
 
พ.ศ. 2493 รัฐบาลไทยส่งทหาร พร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ไปปฏิบัติการรบร่วมกับสหประชาชาติในสงครามเกาหลี
 
พ.ศ. 2467 วันก่อตั้งโทสต์มาสเตอร์คลับ องค์กรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพูดในที่ชุมชน