Log in | วันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 | 9:37 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 22 สิงหาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2407

วันก่อตั้งกาชาดสากล

วันก่อตั้งกาชาดสากล

กาชาดสากลก่อตั้งขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากชาติยุโรป 12 ชาติ ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่ 1
 
ที่มา : http://th.wikipedia.org
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2185

อังกฤษเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องระบบการปกครอง

อังกฤษเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องระบบการปกครอง

จุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอังกฤษ (การปฏิวัติอังกฤษ) ระหว่างฝ่ายรัฐสภาและกษัตริย์นิยม เกิดจากความขัดแย้งในกรณีของระบบการปกครองของบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ ผลของสงครามทำให้อังกฤษในขณะนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบพระมหากษัตริย์เป็นระบบเครือจักรภพแห่งอังกฤษ
 
 
เนื้อหาเพิ่มเติม
 
พ.ศ. 2485 บราซิลประกาศสงครามกับกองกำลังฝ่ายอักษะ (เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น) ในสงครามโลกครั้งที่สอง
 
พ.ศ. 2453 รัฐบาลเกาหลีและญี่ปุ่นลงนามในสนธิสัญญาการผนวกดินแดนเกาหลี-ญี่ปุ่น