Log in | วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560 | 11:02 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 11 ธันวาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2444

วันสถาปนาโรงเรียนวัดชิโรรส

วันสถาปนาโรงเรียนวัดชิโรรส

วันสถาปนาโรงเรียนวัดชิโรรส ปัจจุบันคือชิโนรสวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงสร้างขึ้นภายในวัดชิโนรสวรวิหาร โดยกระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งให้ราชบุรุษฉายวงศ์ทวีปเป็นครูใหญ่คนแรก และเริ่มจัดการระบบการศึกษาแบบสามัญ ขณะนั้นมีนักเรียนอยู่ 101 คน ครู 3 คน
 
 
เนื้อหาเพิ่มเติม
 
พ.ศ. 2544 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
 
พ.ศ. 2518 กลุ่มนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นแกนนำในการชุมนุมเรียกร้องความเป็นกรณีสังหารชาวไทยมุสลิม 5 ศพ ที่สะพานกอตอ
 
พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พิบูลสงครามลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทย – ญี่ปุ่น
 
พ.ศ. 2228 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ พระตำหนักทะเลชุบศร เมืองลพบุรี