Log in | วันพุธที่ 18 ต.ค. 2560 | 1:52 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 18 ตุลาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2516

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์บทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์บทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน หรือรู้จักกันในชื่อ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เขียนโดย อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับการตีความว่าเป็นข้อเรียกร้อง รัฐสวัสดิการ มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับหลักประกันสังคมและคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่คนคนหนึ่งพึงมี ข้อเขียนนี้เดิมเป็นภาษาอังกฤษ ถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาเอเชียตะวันออกไกล ก่อนจะตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2499

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริในการเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริในการเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรธปราสารท พระบรมมหาราชวัง โดยทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท พระราชพิธีทรงผนวชมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2499 แก่มหาชนที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างเนืองแน่นที่ลานสนามชัย
 
 
เนื้อหาเพิ่มเติม
 
พ.ศ. 2465 กลุ่มบริษัทอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันก่อตั้งบีบีซีในสหราชอาณาจักร ให้บริการแพร่สัญญาณผ่านทางเครือข่ายเครื่องส่งวิทยุ
 
พ.ศ. 2441 สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองเปอร์โตริโก
 
พ.ศ. 2410 สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองดินแดนอะแลสกาอย่างเป็นทางการ หลังจากซื้อมาจากประเทศรัสเซีย