Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2560 | 5:10 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 4 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 80
 

       
 
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 15 ( สัณหปรรณ อนันเต่า )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วันที่ 9 เม.ย. 2557
ความคิดเห็นที่ 14 ( Tawan555 )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 6 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100.8
วันที่ 29 ก.ย. 2556
ความคิดเห็นที่ 13 ( Moa )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100
Easy ขอรับ
^=^
วันที่ 18 ก.ย. 2556
ความคิดเห็นที่ 12 ( ya-ya )  
 
ง่ายจังค่ะ
วันที่ 6 ก.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 11 ( Zero4 )  
 
Fus ro dah
วันที่ 30 พ.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 10 ( TNburner )  
 
ง่ายสุดยอด
วันที่ 27 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 9 ( Ipon )  
 
ง่าย
วันที่ 23 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 8 ( ya-ya )  
 
ง่ายค่ะ
วันที่ 18 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 7 ( พนา ล.สกุล )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100
ง่ายเเท้เหลา
วันที่ 4 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 6 ( miner_234 )  
 
ง่ายแท้เหลา
วันที่ 2 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 5 ( Augustin crosz )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100
อุวะฮ่าๆ ข้าน้อยนี่เก่งไม่เบาเลย
วันที่ 2 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 4 ( Matupoom )  
 
วิชา

: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ

: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ

: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด

: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้

: 100 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ

: 1000
วันที่ 2 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 3 ( DragonHeroGame2 )  
 
ง่ายๆคับ
วันที่ 1 มี.ค. 2556
ความคิดเห็นที่ 2 ( shampoo )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 1000000000000
วันที่ 28 ก.พ. 2556
ความคิดเห็นที่ 1 ( ice147258 )  
 
วิชา
: คณิตศาสตร์
รหัสข้อสอบ
: MAPB509222
ชื่อข้อสอบ
: การวัด
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 5 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 100
วันที่ 28 ก.พ. 2556