Log in | วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557 | 9:28 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
วิชา
: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสข้อสอบ
: SOPA101017
ชื่อข้อสอบ
: เรื่อง ครอบครัวของฉัน ป.1
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 0 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 0
 
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี้
หลักสิทธิมนุษยชน Add to list
โพส : 18 พ.ย. 2556
เข้าชม : 237 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หน้าที่และการดำเนินชีวิตในสังคม ตอน 2 Add to list
โพส : 18 พ.ย. 2556
เข้าชม : 162 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หน้าที่และการดำเนินชีวิตในสังคม ตอน 1 Add to list
โพส : 18 พ.ย. 2556
เข้าชม : 142 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หลักสิทธิมนุษยชน Add to list
โพส : 18 พ.ย. 2556
เข้าชม : 170 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

       
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา