Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 23:57 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
วิชา
: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสข้อสอบ
: SOPA101017
ชื่อข้อสอบ
: เรื่อง ครอบครัวของฉัน ป.1
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 0 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 0
 
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี้
โพส : 17 ส.ค. 2559
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 31 มี.ค. 2558
เข้าชม : 1,008 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 27 พ.ย. 2557
เข้าชม : 1 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 25 พ.ย. 2557
เข้าชม : 6 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

       
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --