Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 2557 | 8:46 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
วิชา
: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสข้อสอบ
: SOPA101017
ชื่อข้อสอบ
: เรื่อง ครอบครัวของฉัน ป.1
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 0 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 0
 
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี้
โพส : 2 ก.ย. 2557
เข้าชม : 613 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ก.ค. 2557
เข้าชม : 408 ครั้ง
โพสโดย : dipper
โพส : 19 พ.ค. 2557
เข้าชม : 255 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 19 พ.ค. 2557
เข้าชม : 130 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

       
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา