Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2558 | 8:16 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
วิชา
: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสข้อสอบ
: SOPA101017
ชื่อข้อสอบ
: เรื่อง ครอบครัวของฉัน ป.1
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
คุณทำคะแนนได้
: 0 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ
: 0
 
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี้
โพส : 31 มี.ค. 2558
เข้าชม : 68 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 27 พ.ย. 2557
เข้าชม : 6,520 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 25 พ.ย. 2557
เข้าชม : 5,868 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 2 ก.ย. 2557
เข้าชม : 1,602 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

       
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --