รหัสข้อสอบ : SOMA309872
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4
1)
จากตำแหน่งที่ตั้งตามแนวละติจูดพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกใดทั้งหมด
ก.
ทิศเหนือ
ข.
ทิศตะวันตก
ค.
ทิศตะวันออก
ง.
ทิศใต้
2)
ชื่อรวมที่ใช้เรียกหมู่เกาะในทะเลแคริเบียน มีชื่อว่าอะไร
ก.
หมู่เกาะฮาวาย
ข.
หมู่เกาะอินดิสตะวันตก
ค.
หมู่เกาะนิวฟันแลนด์
ง.
หมู่เกาะแคริเบียน
3)
ข้อใดบอกที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง
ก.
ทิศใต้ติดต่อกับทวีปยุโรป
ข.
ทิศเหนือติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ค.
ทิศตะวันตกติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ง.
ทิศตะวันออกติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก
4)
เขตภูมิประเทศเขตใดในทวีปอเมริกาเหนือที่มักจะเกิดภูเขาไประเบิดและแผ่นดินไหวเสมอ
ก.
เขตที่ราบภาคกลาง
ข.
เขตหินเก่าแคนาดา
ค.
เขตภูเขาภาคตะวันออก
ง.
เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก
5)
การแบ่งทวีปอเมริกาออกเป็นแองโกล อเมริกาและละตินอเมริกาใช้พรมแดนธรรมชาติข้อใดเป็นแนวแบ่ง
ก.
ช่องแคบเบริง
ข.
เทือกเขาร็อกกี
ค.
คอคอดปานามา
ง.
แม่น้ำรีโอแกรนด์
6)
แกรนด์แคนยอน หนึ่งในมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงอะไร
ก.
ที่ราบสูงอะแลสกา
ข.
ที่ราบสูงเกรตเบซิน
ค.
ที่ราบสูงโคโลราโด
ง.
ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย
7)
เขตที่ราบภาคกลางของทวีปอเมริกาเหนือ ข้อใดที่มีประชากรเบาบางเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น
ก.
ที่ราบแมกเคนซี
ข.
ที่ราบแพรรีแคนาดา
ค.
ที่ราบลุ่มทะเลเกรตเลกส์
ง.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี-มิสซูรี
8)
แม่น้ำใดเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ
ก.
แม่น้ำมิสซูรี
ข.
แม่น้ำรีโอแกรนด์
ค.
แม่น้ำมิสซิสซิปปี
ง.
แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์
9)
บริเวณใดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีภูมิอากาศแบบทะเลทราย
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ค.
ภาคใต้ของรัฐอะแลสกา
ง.
ภาคกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย
10)
ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ผลิตถ่านหินได้มากที่สุด
ก.
เม็กซิโก
ข.
เปอร์โตริโก
ค.
สหรัฐอเมริกา
ง.
เอลซัลวาดอร์
11)
ประเทศใดเป็นประเทศในกลุ่มแองโกล อเมริกา
ก.
คิวบา
ข.
ปานามา
ค.
เม็กซิโก
ง.
แคนาดา
12)
กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบใด
ก.
ร้อน
ข.
อบอุ่น
ค.
ร้อนชื้น
ง.
หนาวเย็น
13)
กระแสน้ำอะไรที่ทำให้บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่หนาวมากในฤดูหนาว
ก.
อะแลสกา
ข.
แลบราดอร์
ค.
กัลฟ์สตรีม
ง.
แคลิฟอร์เนีย
14)
ประชากรพวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับชาวอินเดียน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของละตินอเมริกา ข้อความนี้หมายถึงพวกใด
ก.
เอสกิโม
ข.
เมสติโช
ค.
มูแลตโต
ง.
อินเดียน
15)
ประชากรส่วนใหญ่ของแองโกลอเมริกานับถือคริสต์ศาสนานิกายอะไร
ก.
ออร์ทอดอกซ์
ข.
โปรเตสแตนต์
ค.
โรมันคาทอลิก
ง.
เพรสไบทีเรียน
16)
พืชเศรษฐกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกคืออะไร
ก.
ข้าวเจ้า
ข.
ถั่วเขียว
ค.
ข้าวสาลี
ง.
ข้าวโพด
17)
เทือกเขาใดต่อไปนี้ที่เป็นแหล่งแร่เหล็กของทวีปอมเริกาเหนือ
ก.
เทือกเขาเมซาบี
ข.
เทือกเขาแอนดีส
ค.
เทือกเขาอะแลสกา
ง.
เทือกเขาแอปพาเลเชียน
18)
ข้อใด ผิดจากความเป็นจริงเกี่ยวกับสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา (พ.ศ.2318-2326)
ก.
ทาสชนผิวดำได้รับอิสรภาพ
ข.
เกิดประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.
ชาวอาณานิคมต่อสู้เพื่อเอกราช
ง.
อังกฤษปราบปรามชาวอาณานิคม
19)
ที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างละติจูดที่ 7-83 องศาเหนือ ถ้ายืนอยู่บนพื้นแผ่นดินในตำแหน่งละติจูดที่ 83 องศาเหนือ หมายถึงข้อใด
ก.
เกาะนิวฟันแลนด์
ข.
รัฐอะแลสกา
ค.
ชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวฮัดสัน
ง.
ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์
20)
ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตติดต่อหรือที่ตั้งสัมพันธ์ของทวีปอเมริกาเหนือ ไม่ถูกต้อง
ก.
ทิศเหนือ - ทะเลสาบทั้งห้า
ข.
ทิศใต้ - ทะเลแคริเบียน
ค.
ทิศตะวันออก - มหาสมุทรแอตแลนติก
ง.
ทิศตะวันตก - มหาสมุทรแปซิฟิก