รหัสข้อสอบ : MAPA200965
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 13 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เวลา ป.2
1)
ถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข 6 ถึงตัวเลข 10 คิดเป็นเวลากี่นาที
ก.
20 นาที
ข.
25 นาที
ค.
30 นาที
2)
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มีจำนวนวันรวมกันกี่วัน
ก.
90 วัน
ข.
91 วัน
ค.
92 วัน
3)
เดือนที่ 8 ของปี คือเดือนอะไร
ก.
มิถุนายน
ข.
กรกฎาคม
ค.
สิงหาคม
4)
เดือนที่ 10 ของปี มีกี่วัน
ก.
28 วัน
ข.
30 วัน
ค.
31 วัน
5)
ในปีอธิกสุรทิน เดือนกุมภาพันธ์จะมีกี่วัน
ก.
28 วัน
ข.
29 วัน
ค.
30 วัน
6)
เดือนใดมีจำนวนวันไม่เท่ากับ 31 วัน
ก.
มิถุนายน
ข.
มีนาคม
ค.
มกราคม
7)
เดือนที่ 9 ของปี คือเดือนอะไร
ก.
กรกฎาคม
ข.
สิงหาคม
ค.
กันยายน
8)
บ่ายสองโมงสี่สิบห้านาที เขียนบอกเวลาได้ตามข้อใด
ก.
14 นาฬิกา 45 นาที
ข.
8 นาฬิกา 45 นาที
ค.
2 นาฬิกา 45 นาที
9)
2 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที
ก.
60 นาที
ข.
100 นาที
ค.
120 นาที
10)
หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน ถ้า 5 สัปดาห์ มีกี่วัน
ก.
35 วัน
ข.
42 วัน
ค.
49 วัน
11)
เดือนใดมี 30 วัน
ก.
มกราคม
ข.
กุมภาพันธ์
ค.
เมษายน
12)
เดือนที่มีจำนวนวันน้อยที่สุด คือเดือนใด
ก.
กุมภาพันธ์
ข.
เมษายน
ค.
ธันวาคม
13)
เดือนที่ขึ้นต้อนด้วย “ม” และมี 31 วัน คือเดือนใด
ก.
มกราคม
ข.
เมษายน
ค.
มิถุนายน