รหัสข้อสอบ : MAPA100953
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 19 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เวลา ป.1
1)
ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาใด
ก.
เช้า
ข.
เย็น
ค.
กลางคืน
2)
เรามองเห็นดวงดาวเวลาใด
ก.
เที่ยง
ข.
บ่าย
ค.
กลางคืน
3)
ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะเวลาใด
ก.
เช้า
ข.
สาย
ค.
เที่ยง
4)
1 สัปดาห์มีกี่วัน
ก.
7 วัน
ข.
8 วัน
ค.
9 วัน
5)
วันแรกของสัปดาห์ คือวันใด
ก.
วันจันทร์
ข.
วันอังคาร
ค.
วันอาทิตย์
6)
สีฟ้า คือสีประจำวันใด
ก.
วันพุธ
ข.
วันศุกร์
ค.
วันเสาร์
7)
เดือนที่ลงท้ายด้วย "คม" มีกี่วัน
ก.
29 วัน
ข.
30 วัน
ค.
31 วัน
8)
เดือนที่ลงท้ายด้วย "ยน" มีกี่เดือน
ก.
3 เดือน
ข.
4 เดือน
ค.
5 เดือน
9)
1 ปี มีกี่เดือน
ก.
10 เดือน
ข.
11 เดือน
ค.
12 เดือน
10)
เดือนแรกในรอบปี คือเดือนใด
ก.
เดือนมกราคม
ข.
เดือนธันวาคม
ค.
เดือนกุมภาพันธ์
11)
เราเข้านอนหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน แสดงว่าเป็นเวลาใด
ก.
เช้า
ข.
เที่ยง
ค.
กลางคืน
12)
เวลาใด เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
ก.
เช้า
ข.
เที่ยง
ค.
บ่าย
13)
โดยปกติ ใน 1 สัปดาห์ นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนกี่วัน
ก.
2 วัน
ข.
3 วัน
ค.
4 วัน
14)
ถ้าเดือนนี้ คือ เดือนตุลาคม อีก 3 เดือนข้างหน้า คือเดือนอะไร
ก.
เดือนธันวาคม
ข.
เดือนกุมภาพันธ์
ค.
เดือนมกราคม
15)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
สีม่วง เป็นสีประจำวันศุกร์
ข.
สีเขียว เป็นสีประจำวันอังคาร
ค.
สีส้ม เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี
16)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ใน 1 สัปดาห์ นักเรียนต้องไปโรงเรียน 5 วัน 2. เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนกับเดือนสิงหาคม คือเดือนกันยายน 3. เดือนอันดับที่ 11 คือเดือนพฤศจิกายน ข้อใดถูกต้อง
ก.
ข้อ 1, 2
ข.
ข้อ 1, 3
ค.
ข้อ 1, 2, 3
17)
เดือนที่ต่อจากเดือนเมษายน คือเดือนอะไร
ก.
พฤษภาคม
ข.
มิถุนายน
ค.
กรกฎาคม
18)
เดือนใดมี 30 วัน
ก.
กุมภาพันธ์
ข.
กรกฎาคม
ค.
กันยายน
19)
นักเรียนใส่บาตรพระเวลาใด
ก.
เช้า
ข.
เที่ยง
ค.
บ่าย