รหัสข้อสอบ : TEPB500908
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชางานประดิษฐ์ ป.5
1)
งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.
ดอกไม้จากดินเหนียว
ข.
มาลัยดอกไม้สด
ค.
ธนูไม้ไผ่
ง.
ม้าโยก
2)
งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.
พานบายศรี
ข.
ดอกไม้ใบยางพารา
ค.
สร้อยคอเม็ดกระถิน
ง.
ดอกไม้พลาสติก
3)
งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.
โมบายเปลือกหอย
ข.
โคมไฟกระดาษสา
ค.
ปลาตะเพียนสาน
ง.
ตลับใส่ของจากพลาสติก
4)
งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.
กระติกน้ำแข็ง
ข.
กระเป๋าผ้า
ค.
ฟักทองแกะสลัก
ง.
รถบังคับ
5)
งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.
ตุ๊กตาชาววัง
ข.
กระติกน้ำแข็ง
ค.
กรอบรูปไม้อัด
ง.
ตุ๊กตาบาร์บี้
6)
ใบไม้ชนิดใดนิยมนำมาทำแป้นรองในการร้อยมาลัย
ก.
ใบมะละกอ
ข.
ใบมะม่วง
ค.
ใบมะยม
ง.
ใบตอง
7)
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทใดที่ใช้ใบของต้นกล้วยเป็นวัสดุหลัก
ก.
งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด
ข.
งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.
การแกะสลักไม้
ง.
งานจักสาน
8)
บานประตูของวัด จัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทใด
ก.
งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด
ข.
งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.
การแกะสลักไม้
ง.
งานจักสาน
9)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานแกะสลักผักและผลไม้
ก.
ทำให้ผักผลไม้มีรสชาติดีขึ้น
ข.
ทำให้ผักผลไม้ดูสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น
ค.
ทำให้ผู้แกะมีสมาธิและความอดทน
ง.
ทำให้ผู้แกะมีความคิดสร้างสรรค์
10)
เราทำแป้นรองในการร้อยมาลัยเพื่ออะไร
ก.
ป้องกันดอกไม้ช้ำ
ข.
ป้องกันดอกไม้หลุด
ค.
ช่วยให้ดอกไม้ชุ่มชื่น
ง.
เพื่อให้สะดวกในการร้อย
11)
ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการทำงานประดิษฐ์
ก.
ทำให้จิตใจสงบ
ข.
ไม่ต้องทำงานบ้าน
ค.
ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบ
ง.
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
12)
การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ผู้ประดิษฐ์ต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับสิ่งใดเป็นหลัก
ก.
ไหวพริบ
ข.
ทักษะ
ค.
ปัญญา
ง.
ความขยัน
13)
ข้อใดเป็นหลักการคัดเลือกวัสดุที่สำคัญที่สุดในการแกะสลัก
ก.
เลือกวัสดุที่มีสีสันสวยงาม
ข.
เลือกวัสดุราคาแพงมีคุณภาพดี
ค.
เลือกวัสดุราคาถูก หาง่ายในท้องถิ่น
ง.
เลือกวัสดุให้เหมาะกับลายที่จะแกะ
14)
งานแกะสลักแสดงให้เห็นคุณค่าด้านใดมากที่สุด
ก.
ความขยัน
ข.
ความประณีต
ค.
ความรวดเร็ว
ง.
ความแข็งแรง