รหัสข้อสอบ : SCPA308430
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1)
สมบัติของกรด มีอะไรบ้าง
ก.
มีรสฝาดขม
ข.
มีรสเปรี้ยว
ค.
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจางแดงแป็นน้ำเงิน
ง.
โดนผิวหนังจจะลื่น
2)
สารชนิดใดมีสมบัติเป็นเบส
ก.
น้ำอัดลม
ข.
น้ำมะนาว
ค.
น้ำมะกรูด
ง.
สบู่
3)
สารในข้อใดมีสมบัติเป็นกรด
ก.
น้ำขี้เถ้า
ข.
น้ำส้มสายชู
ค.
น้ำปูนใส
ง.
สบู่
4)
กรดซัลฟิวริก มีชื่อสามัญว่าอะไร
ก.
น้ำส้มสายชู
ข.
กรดกำมะถัน
ค.
ผงฟู
ง.
กรดคาร์บอนิก
5)
น้ำกลั่น มีสมบัติเป็นอย่างไร
ก.
กรด
ข.
กลาง
ค.
เบส
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
6)
น้ำเลือดมีค่า pH เท่าไหร่
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
7)
กรดไม่ควรเก็บในภาชนะอะไร
ก.
แก้ว
ข.
โลหะ
ค.
บีกเกอร์
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
สารในข้อใดเป็นกลาง
ก.
น้ำมะนาว
ข.
น้ำกลั่น
ค.
น้ำแป็ปซี่
ง.
น้ำปูนใส
9)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ กรดและเบส
ก.
แก้ว
ข.
กระดาษลิตมัส
ค.
ไม้
ง.
ปูนขาว
10)
ข้อใดเป็นกรด
ก.
น้ำกลั่น
ข.
น้ำอัดลม
ค.
น้ำปูนใส
ง.
ไม่มีข้อใดถูก