รหัสข้อสอบ : MAMA108284
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
1)
ค.ร.น. ของ8และ24 คือข้อใด
ก.
6
ข.
12
ค.
18
ง.
24
2)
ห.ร.ม. ของ12 และ72 คือข้อใด
ก.
1
ข.
6
ค.
12
ง.
18
3)
ชาวสวนต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งซึ่งมีขนาด กว้าง48เมตร ยาว 76เมตร โดยปักเสาเเต่ละต้นให้ห่างเท่าๆกันเป็นจำนานเต็มที่มีหน่วยเป็นเมตรทุกด้าน เขาจะปักเสาห่างกันมากที่สุดกี่เมตร
ก.
2
ข.
4
ค.
6
ง.
8
4)
ห.ร.ม. ของ18และ30 คือข้อใด
ก.
3
ข.
6
ค.
9
ง.
12
5)
ห.ร.ม. ของ24,36และ48 คือข้อใด
ก.
6
ข.
12
ค.
18
ง.
24
6)
ห.ร.ม. ของ23และ49 คือข้อใด
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
7)
ต้องการติดตั้งพัดลมเพดานในหอประชุมซึ่งกว้าง18เมตร ยาว24เมตร โดยให้พัดลมแต่ละตัวมีระยะห่างเท่ากัน และตัวที่อยู่ใกล้ผนังมีระยะห่างจากผนังเท่ากับระยะห่างจากพัดลมตัวอื่นๆ จงหาว่าต้องใช้พัดลมอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
8)
ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง มีน้ำพุอยู่กลางสวน ฐานของน้ำพุเป็นรูปวงกลมสามวงซ้อนกัน น้ำพุวงในสุด จะพุ่งขึ้นทุก10วินาที น้ำพุวงกลาง จะพุ่งขึ้นทุก12วินาที และน้ำพุวงนอกสุด จะพุ่งขึ้นทุก15วินาที ถ้าเจ้าหน้าที่เปิดน้ำพุให้พุ่งขึ้นพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเวลา 16.00น. จะต้องรออีกนานเท่าใดจึงงจะเห็นน้ำพุทั้งสามวงพุ่งขึ้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
ก.
40วินาที
ข.
60วินาที
ค.
80วินาที
ง.
100วินาที
9)
ค.ร.น. ของ 8,30และ42
ก.
720
ข.
820
ค.
740
ง.
840
10)
ค.ร.น. ของ 42 และ 105 คือข้อใด
ก.
110
ข.
210
ค.
120
ง.
220
11)
จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 36,54และ63แล้วเหลือเศษ7ทุกจำนวน
ก.
753
ข.
763
ค.
773
ง.
783
12)
ค.ร.น. ของ14และ25 คือข้อใด
ก.
310
ข.
330
ค.
350
ง.
370
13)
ค.ร.น.ของ 15 ,21,42 และ75คือข้อใด
ก.
985
ข.
1005
ค.
1050
ง.
1505
14)
ค.ร.น. ของ11และ35 คือข้อใด
ก.
385
ข.
467
ค.
469
ง.
610
15)
ค.ร.น. ของ6,20 และ30 คือข้อใด
ก.
40
ข.
50
ค.
60
ง.
70