รหัสข้อสอบ : THMB400766
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1
1)
หน่วยเสียงใดมีปัญหาการออกเสียงน้อยที่สุด
ก.
ด /d/
ข.
ช /ch/
ค.
ร /r/
ง.
ล /l/
2)
คำใดถ้าออกเสียงผิดแล้วจะเกิดความเสียหายในการสื่อสารมากที่สุด
ก.
ร่องแร่ง – ล่องแล่ง
ข.
ควันไฟ – ฟันไฟ
ค.
ร่องรอย – ล่องลอย
ง.
ไม้กวาด – ไม้ฝาด
3)
ข้อใดเกิดจากหน่วยเสียงเดียวกันทุกคำ
ก.
ชันษา ชั่วช้า ช้ำชอก
ข.
ชุมชน ชุกชุม ชื่นฉ่ำ
ค.
ชั้นฉาย ชั้นเชิง ชัดเจน
ง.
ชอนไช เชิงซ้อน ชุ่มฉ่ำ
4)
ข้อใดมีคำที่เกิดจากหน่วยเสียงต่างกัน
ก.
ร้องเรียนเรื่องราวหรือ ร่ำไร
ข.
จำใจจรจากเจ้า จอมจิต
ค.
หรูหราเร่งเร้าไร้ รีบร้อน
ง.
สมศรีสร้างศาลเจ้า เศร้าสร้อย
5)
“ง่วงเหงาเซาซบซ้ำ ซมซาน” โคลงบาทนี้มีหน่วยเสียงใดบ้าง
ก.
เสียงเสียดแทรก เสียงระเบิด
ข.
เสียงนาสิก เสียงเสียดแทรก
ค.
เสียงระเบิด เสียงรัว
ง.
เสียงเสียดแทรก เสียงรัว
6)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ระดับทุกคำ
ก.
หนีเด็กแว้น
ข.
ไม่โกหก
ค.
บอกน้องแล้ว
ง.
แก้วตาโบ๋
7)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากสูงลงมาต่ำทุกคำ
ก.
หอยเสือ
ข.
หลอกเด็ก
ค.
คิดค้น
ง.
เพื่อนมาก
8)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากต่ำขึ้นไปสูงทุกคำ
ก.
หมอกจัด
ข.
หน้าว่าว
ค.
ป๋าขา
ง.
สูญเสีย
9)
คำใดออกเสียงหนักทุกพยางค์
ก.
ดินสอ โยคี ข้อคิด
ข.
นิทาน ตำนาน ภาษา
ค.
ประกอบ ตำหนัก นักเรียน
ง.
แนวคิด พินิจ คุณค่า
10)
คำใดออกเสียงหนักเบาเหมือนคำว่า “อนุชา”
ก.
พัฒนา
ข.
ธรรมชาติ
ค.
ปรารถนา
ง.
มหาดไทย
11)
พยัญชนะใดไม่มีใช้ในคำบาลีสันสกฤต
ก.
ด บ ร
ข.
ซ ฝ ฟ
ค.
ม พ ส
ง.
ห อ ฐ
12)
คำในข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาไทยทุกคำ
ก.
บุญ ผลไม้ ราชวัง กรรม
ข.
ญาติ กราบ เฆี่ยน พร
ค.
เทียนหอม กรม คช ชาติ
ง.
ธง เสภา เฒ่า ระฆัง
13)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
พยัญชนะเติม ฃ ฃ ใช้ในคำไทยแท้เท่านั้น
ข.
พยัญชนะเติมใช้เขียนคำไทยแท้เป็นส่วนใหญ่
ค.
การแผลงคำใช้กับคำที่มาจากภาษาเขมร
ง.
คำที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกัน อาจใช้ตัวสะกดต่างกัน
14)
ข้อใดใช้ประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง
ก.
ละมั่ง จละเม็ด สะลวย
ข.
ขะจาย บารมี สะราญ
ค.
ชะลอม ตะโพน ตะกร้า
ง.
สะพรั่ง กะหลาป๋า สระแหน่
15)
ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
ก.
ไนลอน โพระดก ไจไหม
ข.
สะวี๊ดสว๊าด ไฉน ลำใย
ค.
เซี่ยงไฮ๊ กำไร ใบบัว
ง.
เวไนย สระตะ อำไพ
16)
คำบาลีสันสกฤตในข้อใดมีความหมายว่า “ห่วงใย”
ก.
ขย
ข.
นย
ค.
อาลย
ง.
อุทย
17)
คำว่า “ลักษณ์” ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตฆ่าเสียงอักษรกี่ตัว
ก.
๑ ตัว
ข.
๒ ตัว
ค.
๓ ตัว
ง.
๔ ตัว
18)
ข้อใดเป็นรูปศัพท์เดิมของคำว่า “เสาร์ เล่ห์ นัยน์”
ก.
เสาร เลห นัยน
ข.
เสาร์ เล่ นัยน์
ค.
เสา เล่ห นยน
ง.
เสาร เลห นยน
19)
คำในข้อใดมีความหมายว่า “ขึ้น”
ก.
ขัย
ข.
นัย
ค.
อุทัย
ง.
อาลัย
20)
คำที่ใช้ สระอำ ในข้อใดมาจากภาษาเขมร
ก.
ดำรัส
ข.
ชำระ
ค.
อำไพ
ง.
ตำมะหงง