รหัสข้อสอบ : SCMB507569
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.5
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การสืบพันธุ์ของพืชดอก
1)
Endosperm เกิดมาจาก
ก.
Fertilized egg
ข.
scutellum
2)
พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม ใน 1 เซลล์ 16 แท่ง เซลล์เอนโดสเปิร์มของพืชชนิดนี้มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง
ก.
48 แท่ง
ข.
24 แท่ง
3)
ถั่วลิสงที่ใช้รับประทาน เจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน เมล็ดถั่วลิสงเจริญมาจากส่วนใด
ก.
ลำต้นใต้ดิน
ข.
ดอก
4)
สารอาหารที่เก็บอญู่ในเมล็ดถั่วดำเพื่อใช้เป็นพลังงานนั้น ส่วนมากเป็นสารพวกใด
ก.
คาร์โบไฮเดรต
ข.
โปรตีน
5)
เอนไซม์ใดที่พบในเมล็ดขนุนที่กำลังงอก
ก.
amylase
ข.
lipase