รหัสข้อสอบ : HEMA100741
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27
1)
สาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นหันมาสูบบุหรี่ คือข้อใด
ก.
ผ่อนคลายความเครียด
ข.
เห็นคนใกล้เคียงสูบก็สูบตาม
ค.
ต้องการแสดงว่าตนเองโตแล้ว
ง.
ทำตามเพื่อนเพราะเห็นเป็นเรื่องโก้เก๋
2)
สารเสพติดแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีกี่ประเภท
ก.
3 ประเภท
ข.
4 ประเภท
ค.
5 ประเภท
ง.
6 ประเภท
3)
สารเสพติดข้อใดที่เกิดจากการสังเคราะห์
ก.
กระท่อม
ข.
ฝิ่น
ค.
กัญชา
ง.
ทินเนอร์
4)
แอลเอสดี เป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทอย่างไร
ก.
กดประสาท
ข.
กระตุ้นประสาท
ค.
หลอนประสาท
ง.
กดและกระตุ้นประสาท
5)
ข้อใดไม่ใช่สารพิษที่อยู่ในสารระเหย
ก.
อะซีโตน
ข.
เมทิลแอซีเตท
ค.
โทลูอีน
ง.
เบนซีดรีน
6)
นิโคตินในบุหรี่ก่อให้เกิดโรคใด
ก.
โรคเบาหวาน
ข.
โรคหัวใจขาดเลือด
ค.
โรคเกาต์
ง.
โรคภูมิแพ้
7)
สารเสพติดชนิดใดที่ออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน
ก.
ยาบ้า
ข.
กัญชา
ค.
เฮโรอีน
ง.
กระท่อม
8)
อุจจาระสีเขียว คล้ายมูลแพะ เป็นอาการของผู้เสพสารเสพติดใด
ก.
ยาบ้า
ข.
กัญชา
ค.
เฮโรอีน
ง.
กระท่อม
9)
สารเสพติดใดที่เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า
ก.
กัญชา
ข.
เฮโรอีน
ค.
กระท่อม
ง.
โคเคน
10)
สารเสพติดใดออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเหมือนยาบ้า มีรสขม ไม่มีกลิ่น
ก.
มอร์ฟีน
ข.
ฝิ่น
ค.
โคเคน
ง.
กัญชา
11)
การป้องกันปัญหาสารเสพติดต้องได้รับความร่วมมือจากใคร
ก.
ครอบครัว
ข.
โรงเรียน
ค.
สังคม
ง.
ทุกข้อรวมกัน
12)
การพักผ่อนแบบใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ก.
การฟังเพลง
ข.
นอนหลับ
ค.
ปลูกต้นไม้
ง.
ร้องเพลง
13)
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยในข้อใดต้องให้เท้าของผู้ป่วยสูงกว่าลำตัว
ก.
งูกัด
ข.
เป็นลม
ค.
กระดูกหัก
ง.
น้ำร้อนลวก
14)
การบาดเจ็บประเภทใดที่ไม่มีบาดแผลเปิด
ก.
แผลฟกช้ำ
ข.
แผลฉีกขาด
ค.
แผลถูกของมีคม
ง.
แผลถลอก
15)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการปฐมพยาบาลผู้ถูกน้ำร้อนลวก
ก.
แช่น้ำเย็น ประคบน้ำแข็ง
ข.
ทายารักษาแผลน้ำร้อนลวก
ค.
หากอาการรุนแรงรีบส่งแพทย์
ง.
ใช้ยาหม่องทาบริเวณที่บาดเจ็บ