รหัสข้อสอบ : ARPB500712
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 17 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5
1)
สีดำให้ความรู้สึกอย่างไร
ก.
โศกเศร้า
ข.
ตื่นเต้น
ค.
สดใส
ง.
เยือกเย็น
2)
รูปทรงแตกต่างจากรูปร่างอย่างไร
ก.
ความกว้าง
ข.
ความยาว
ค.
ความหนา
ง.
ความสวยงาม
3)
ถ้านักเรียนต้องการระบายสีภาพดอกกล้วยไม้ให้เป็นสีม่วงจะต้องใช้สีอะไรผสมกันก่อนนำไประบายสี
ก.
สีแดง / สีเหลือง
ข.
สีน้ำเงิน / สีแดง
ค.
สีเขียว / สีน้ำเงิน
ง.
สีน้ำเงิน / สีขาว
4)
การวาดภาพชุมชนของฉันในกรุงเทพมหานคร ควรเป็นภาพใด
ก.
ภาพป่าไม้ขนาดใหญ่
ข.
ภาพคนพายเรือจับปลา
ค.
ภาพรถจอดรอสัญญาณไฟ
ง.
ภาพเด็กขี่ควายในท้องนา
5)
ถ้านักเรียนเห็นภาพวัตถุมีเงาจางๆ แสดงว่าผู้วาดภาพจัดวัตถุที่วาดตามข้อใด
ก.
จัดวัตถุอยู่ห่างแสง
ข.
จัดวัตถุอยู่ใกล้แสง
ค.
จัดวัตถุอยู่ในที่มืด
ง.
จัดวัตถุอยู่ในที่เงาตกทอด
6)
ถ้าสีที่ผสมเข้มเกินไป ควรแก้ไขด้วยวิธีใด
ก.
ใช้สีดำผสม
ข.
ใช้สีผสม
ค.
ใช้สีขาวผสม
ง.
นำภาพไปผึ่งแดด
7)
การออกแบบโดยการใช้เส้นที่สวยงามและแปลกๆ แสดงถึงการใช้ทักษะในด้านใดของผู้วาดมากที่สุด
ก.
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ข.
ความปราณีต
ค.
ความละเอียดอ่อน
ง.
ความตั้งใจ
8)
ภาพลายไทย ให้ความรู้สึกอย่างไร
ก.
อ่อนหวาน
ข.
เข้มแข็ง
ค.
กระตือรือร้น
ง.
ตื่นเต้น
9)
การวาดภาพประกอบในวรรณคดีไทยมีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก.
ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องได้ชัดเจนขึ้น
ข.
ช่วยเรียกร้องความสนใจ
ค.
ช่วยฝึกจิตรกรให้วาดภาพเก่งขึ้น
ง.
ช่วยทำให้เห็นรูปร่างตัวละคร
10)
ภาพในวรรณคดีไทย เป็นภาพลักษณะใด
ก.
ภาพลายเส้น
ข.
ภาพระบายสี
ค.
ภาพ 3 มิติ
ง.
ภาพแรงเงา
11)
การผสมสีเพื่อนำไประบายภาพต้องเตรียมสีในข้อใด
ก.
สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง
ข.
สีแดง สีเขียว สีแสด
ค.
สีดำ สีขาว สีแดง
ง.
สีแดง สีขาว สีเขียว
12)
ถ้าจะวาดภาพปลา จะต้องทำอย่างไรก่อน
ก.
การออกแบบ
ข.
กำหนดชนิดของเส้น
ค.
เตรียมสีที่ใช้ระบาย
ง.
เตรียมดินสอสำหรับแรงเงา
13)
การฝึกเขียนภาพลายไทย ต้องฝึกในขั้นตอนใดมากที่สุด
ก.
ฝึกเขียนลายเส้น
ข.
ฝึกการผสมสี
ค.
ฝึกวิธีระบายสี
ง.
ฝึกวิธีการแรเงา
14)
ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวาดภาพ
ก.
โรยสี
ข.
ขูดสี
ค.
เป่าสี
ง.
ระบายสี
15)
ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคใต้ นักเรียนควรวาดภาพในข้อใด
ก.
ภาพการฟ้อนเล็บ
ข.
ภาพการเพลงฉ่อย
ค.
ภาพการเล่นลำตัด
ง.
ภาพการเล่นหนังตะลุง
16)
การวาดภาพชนบทที่แสดงถึงความสามัคคี นักเรียนควรวาดภาพในข้อใด
ก.
ภาพการปลูกข้าว
ข.
ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว
ค.
ภาพการทำบุญวัด
ง.
ภาพชาวนาเดินจูงควายกลับบ้าน
17)
การวาดภาพรูปร่างตามธรรมชาติ หมายถึงการวาดภาพในข้อใด
ก.
วาดรูปสัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ เป็นภาพ 2 มิติ
ข.
วาดรูปสัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ เป็นภาพ 3 มิติ
ค.
วาดภาพรูปทรงเลขาคณิตซ้อนๆ กัน
ง.
วาดรูปร่างอิสระต่างๆ หลายๆ ภาพ