รหัสข้อสอบ : SCPA106508
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่20
1)
อวัยวะใดใช้กินอาหารและพูด
ก.
หู
ข.
ปาก
ค.
มือ
2)
หูทำหน้าที่อะไร
ก.
ฟังเสียง
ข.
ดมกลิ่น
ค.
เคลื่อนไหว
3)
อวัยวะใดไม่ได้อยู่บนใบหน้า
ก.
ตา
ข.
หู
ค.
จมูก
4)
อวัยวะใดทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวของเรา
ก.
แขนและมือ
ข.
มือและเท้า
ค.
ขาและเท้า
5)
เราควรสวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้าน เพราะอะไร
ก.
ไม่ให้เท้าสกปรก
ข.
ไม่ให้เล็บเท้ากุด
ค.
ไม่ให้ส้นเท้าแตก
6)
ข้อใดทำให้เราเคลื่อนไหวได้ลำบาก
ก.
ขาหัก
ข.
แขนหัก
ค.
ปากแตก
7)
ถ้ามือเราเป็นแผล จะมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
ก.
สวมแหวนไม่ได้
ข.
ไม่มีเส้นลายมือ
ค.
หยิบจับสิ่งของได้ลำบาก
8)
ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษามือที่ถูกต้อง
ก.
ตัดเล็บมือให้สั้น
ข.
ใส่ถุงมือตลอดเวลา
ค.
ล้างมือด้วยน้ำยาพิเศษ
9)
เราควรดูแลรักษาฟันอย่างไร
ก.
แปรงฟันทุกครั้งที่กินอาหาร
ข.
แปรงฟันครั้งละนานๆ
ค.
แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
10)
ใครดูแลรักษาอวัยวะได้ถูกต้อง
ก.
ไก่ชอบใช้ไม้แคะหู
ข.
หญิงสวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
ค.
แววสั่งน้ำมูกแรงๆ