รหัสข้อสอบ : SCPB606240
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การเจริญเติบโตของร่างกาย ป.6
1)
วัยของมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ช่วง
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
2)
ช่วงใดที่เด็กนักเรียนเจริญเติบโตเร็วที่สุด
ก.
10-15 ปี
ข.
12-15 ปี
ค.
13-18 ปี
ง.
13-20 ปี
3)
สิ่งที่บอกให้ทราบว่าร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตคืออะไร
ก.
มวลมากขึ้น
ข.
ความสูงเพิ่มขึ้น
ค.
เสื้อผ้าที่เคยสวมใส่คับ
ง.
ถูกทุกข้อ
4)
วัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด คือ
ก.
วัยทารก
ข.
วัยเด็ก
ค.
วัยรุ่น
ง.
วัยผู้ใหญ่
5)
วัยที่ขี้เหงาและขี้น้อยใจ คือ
ก.
วัยรุ่น
ข.
วัยเด็ก
ค.
วัยผู้ใหญ่
ง.
วัยชรา
6)
วัยใดที่ต้องให้กำลังใจเป็นพิเศษ
ก.
วัยทารก
ข.
วัยเด็ก
ค.
วัยรุ่น
ง.
วัยชรา
7)
อายุสมองของมนุษย์จะหยุดเมื่ออายุเท่าใด
ก.
5 ปี
ข.
6 ปี
ค.
7 ปี
ง.
8 ปี
8)
ข้อใดคืออาหารที่ให้แคลเซียมเมื่อรับประทานมากๆจะทำให้สูงเร็ว
ก.
เนื้อหมู
ข.
นม
ค.
ขนมปัง
ง.
น้ำอัดลม
9)
สารอาหารพวกใดที่จำเป็นที่สุดที่นักเรียนควรได้รับ
ก.
คาร์โบไฮเดรต
ข.
โปรตีน
ค.
ไขมัน
ง.
วิตามิน
10)
สิ่งที่วัยรุ่นกังวลและขาดความมั่นใจที่สุด คืออะไร
ก.
ร่างกายผอมเกินไป
ข.
ร่างกายอ้วนเกินไป
ค.
เรียนไม่ทันเพื่อน
ง.
ใบหน้ามีสิวมาก
11)
เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพศชายในช่วงอายุไร
ก.
12-13 ปี
ข.
14-15 ปี
ค.
16-17 ปี
ง.
18-19 ปี
12)
การเจริญเติบโตของเพศหญิงและเพศชายจะหยุดพัฒนาเมื่ออายุเท่าไร
ก.
15 ปี
ข.
18 ปี
ค.
20 ปี
ง.
22 ปี
13)
เด็กผู้ชายจะพัฒนาทันกันเมื่ออายุเท่าไร
ก.
12 ปี
ข.
15 ปี
ค.
18 ปี
ง.
20 ปี
14)
วัยรุ่นเมื่อมีปัญหาควรปรึกษาใครมากที่สุด
ก.
พ่อ แม่
ข.
เพื่อน
ค.
แพทย์
ง.
อาจารย์ที่ปรึกษา
15)
กลุ่มคนในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด
ก.
เพื่อน
ข.
พ่อ แม่
ค.
ครู
ง.
พี่น้อง