รหัสข้อสอบ : THPB505459
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ป.5
1)
ข้อใดถูก
ก.
อ.บ.ต. = องค์กรบริหารส่วนตำบล
ข.
พตท. = พันตำรวจโท
ค.
ช.ม. = ชั่วโมง
ง.
กม. = กิโลเมตร
2)
ข้อใดผิด
ก.
พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ
ข.
พรก. = พระราชกำหนด
ค.
ร.ร. = โรงเรียน
ง.
ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้
3)
น.พ. สมศักดิ์ เข้ารับการตรวจที่ รพ. ตำรวจและเชิญ บ.ก. อภิชาต เข้าร่วมแถลงข่าวในวันที่ 15 มี.ค. อักษรย่อข้อใดผิด
ก.
น.พ.
ข.
รพ.
ค.
บ.ก.
ง.
มี.ค.
4)
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทรัฐ ฉบับประจำวันที่ 1 มกราคมพุธศักราช 2553 เกี่ยวกับงานครบรอบ 30 ปี ... ประโยคดังกล่าวสามารถแทนอักษรย่อได้กี่คำ
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
5)
ประโยคต่อไปนี้มีคำใดใช้อกษรย่อผิด นพญ. สุดา และ ทพญ. วิมล กำลังนั่งดู ค.ร.ม. ปราศรัยเกี่ยวกลับ คตง.
ก.
นพญ.
ข.
ทพญ.
ค.
ค.ร.ม.
ง.
คตง.
6)
ข้อใดให้ความหมายผิด
ก.
ม.จ. = หม่อมเจ้า
ข.
ตชด. = ตำรวจตระเวนชายแดน
ค.
ขสมก. = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ง.
สจ. = สมาชิกสภาราษฎรจังหวัด
7)
ข้อใดผิด
ก.
ด.ร. = ดอกเตอร์
ข.
ม.ล. = หม่อมหลวง
ค.
ม.ร.ว. = หม่อมราชวงศ์
ง.
น.ส. = นางสาว
8)
ข้อใดใช้เครื่องหมายผิด
ก.
คุณคือใคร?
ข.
ภูเขาสูงมากๆ
ค.
พระเจ้าช่วย!
ง.
กรุงเทพฯลฯ
9)
ข้อใดใช้ไม้ยมกผิด
ก.
หนังสือกองโตๆ
ข.
เด็กๆซน
ค.
เขาขี่จักรยานตอนบ่ายๆ
ง.
อาหารนาๆชาติอร่อย
10)
ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูก
ก.
(สวัสดีครับ) ชายคนหนึ่งพูด
ข.
อุ๊ย? อะไรเนี่ย
ค.
เพล้ง? อะไรแตก
ง.
ในน้ำมี ปลา,กุ้ง,ปู และ หอย
11)
ประโยคใดไม่ควรใช้เครื่องหมาย ปรัศนี
ก.
นี่เวลาอะไรครับ?
ข.
ที่ไหนก็ได้?ที่มีคุณ
ค.
ทำไมพึ่งมาตอนนี้?
ง.
ใครไม่ไปล้างจาน?
12)
ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด
ก.
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ข.
จุฬาฯ
ค.
ใครมี หมู เห็ด เป็ด ฯ
ง.
กรุงเทพฯ
13)
"ปี พ.ศ.2555 ย่ะ! เธอ" แนนกล่าว ข้อความข้างต้นมีเครื่องหมายใดบ้าง
ก.
อัญประกาศ จุลภาค ปรัศนี
ข.
อัญประกาศ มหัพภาค อัศเจรีย์
ค.
สัญประกาศ ไตภาค อัศเจรีย์
ง.
สัญประกาศ จุลภาค ปรัศนี
14)
ข้อใดใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ถูกต้อง
ก.
กินข้าวคนเดียวครับ!
ข.
ระวัง!สะพานขาด
ค.
เสื้อสวยดีนะ!
ง.
หยุดนี้ที่เธอ!
15)
สุดเสน่หา _ อ่านว่า สุด-สะ-เหน่-หา _ เป็นหนังที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใด
ก.
อัญประกาศ
ข.
นขลิขิต
ค.
สัญประกาศ
ง.
บุพสัญญา