รหัสข้อสอบ : THPB505452
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คำควบกล้ำ ป.5
1)
ข้อใดทีคำควบกล้ำไม่แท้
ก.
เขวี้ยง
ข.
กลิ้ง
ค.
เพลีย
ง.
ไซร้
2)
ในข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้ทั้งหมด
ก.
ครองธรรม
ข.
ครรลอง
ค.
ครอบครอง
ง.
ความจริง
3)
คำในข้อใดมีคำควบแท้และควบไม่แท้
ก.
มากมาย ก่ายกอง
ข.
ความจริง สร้างพลอย
ค.
ระริก ระรี้
ง.
ขรุขระ เกลียดคร้าน
4)
ข้อใดมีอักษรควบเหมือนกับคำต่อไปนี้ สรรเสริญ
ก.
พิรุด
ข.
บรรหาร
ค.
สั่งสม
ง.
สร้อยทอง
5)
ข้อความต่อไปนี้มีอักษรควบแท้กี่คำ ถนนสายนี้มีตำรวจตรวจตราอยู่เกลื่อนกลาด
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
6)
ข้อความต่อไปนี้มีอักษรควบไม่แท้กี่คำ ทรายเศร้าเกล้าคลึงศรี
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
7)
ข้อใดอ่านผิด
ก.
พุทรา = พุด-ซา
ข.
นิทรา = นิ-ซา
ค.
ทรุดโทรม = ซุด-โซม
ง.
ทรวดทรง = ซวด-ซง
8)
ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
แทรกแซง = แทรก-แซง
ข.
เพลิดเพลิน = เพิด-เพิน
ค.
เมาคลี = เมา-คี
ง.
เกลียกกราย = เกลียก-กราย
9)
คำใดไม่เข้าพวก
ก.
บรรทม
ข.
แก้งกลัว
ค.
เขวี้ยงขวด
ง.
ทรงนอน
10)
ประโยคใดมีเฉพาะอักษรควบแท้
ก.
อย่าเผลอไปเล่นใต้ต้นไทร
ข.
ทรายที่ดีต้องมีก้อนกรวด
ค.
หยุดเปิดเพลงเศร้าเสียที
ง.
น้อยหน่ามีผิวขรุขระ
11)
ประโยคใดมีเฉพาะอักษรควบไม่แท้
ก.
ร้องเพลงสรรเสริญเสียงดัง
ข.
ลูกค้าคนจนมีแต่เพชรปลอม
ค.
ทรัพย์สินกองนี้ของคุณสมศรี
ง.
ผัดพริกแกงเผ็ดทุรนทุราย
12)
คำใดไม่เข้าพวก
ก.
สระผม
ข.
มะขวิด
ค.
ควรทำ
ง.
กรงเล็บ
13)
จงเติมคำต่อไปนี้ ผัดวันประกัน__ ปากปรา__นำไวเฉียดคอ
ก.
พุ่ง ใส
ข.
พรุ่ง ใส
ค.
พุ่ง ศรัย
ง.
พรุ่ง ศรัย
14)
ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด
ก.
วังสราญมีอาศรมประดับพลอย
ข.
พลิกแพลงความรู้ควบไหวพริบ
ค.
ไกรอโศกเศร้าโศกา
ง.
ลำคลองกว้างใหญ่ไพศาล
15)
ข้อใดมีคำควบกล้ำน้อยที่สุด
ก.
ปลุกปั้นให้เป็นพลอย
ข.
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ
ค.
พลับพลึงพิงประจบ
ง.
พลิกผันสำราญใจ