รหัสข้อสอบ : SCPB405413
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 13 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบสุริยะ ป.4
1)
ระบบสุริยะ มีดาวดวงใดเป็นศูนย์กลาง
ก.
ดวงจันทร์
ข.
ดวงอาทิตย์
ค.
ดาวเคราะห์น้อย
ง.
โลก
2)
ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์
ก.
ดาวพุธ
ข.
ดาวศุกร์
ค.
โลก
ง.
ดาวหาง
3)
ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง คือดาวต่อไปนี้ ยกเว้นดาวใด
ก.
ดาวเคราะห์
ข.
ดวงอาทิตย์
ค.
ดาวฤกษ์
ง.
ไม่มีข้อถูก
4)
ดาวเคราะห์ดวงใดใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด
ก.
พุธ
ข.
ศุกร์
ค.
โลก
ง.
พฤหัส
5)
ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
ก.
เสาร์
ข.
พฤหัส
ค.
เนปจูน
ง.
โลก
6)
ดาวเคราะห์ดวงใดได้ชื่อว่า "เตาไฟแช่แข็ง"
ก.
พุธ
ข.
ศุกร์
ค.
โลก
ง.
อังคาร
7)
สิ่งใดไม่ใช่บริวารของดวงอาทิตย์
ก.
ดาวพฤหัส
ข.
ดาวเคราะห์น้อย
ค.
โลก
ง.
กาแล็กซี
8)
ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ดาวพฤหัสบดี – ราชาแห่งเทพเจ้า
ข.
ดาวเสาร์ - เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก
ค.
ดาวยูเรนัส – เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า
ง.
ดาวเนปจูน - เทพเจ้าแห่งนรก
9)
ดาวฤกษ์ใดที่จะขึ้นในช่วงฤดูหนาว
ก.
ดาวจระเข้
ข.
ดาวค้างคาว
ค.
ดาวลูกไก่
ง.
ดาววัว
10)
ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวดวงใด
ก.
พุธ ศุกร์
ข.
พฤหัสบดี เนปจูน
ค.
อังคาร พฤหัสบดี
ง.
ไม่มีข้อถูก
11)
ดาวดวงใดที่เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ก.
ดาวศุกร์
ข.
ดาวอังคาร
ค.
ดาวพฤหัสบดี
ง.
ดาวเสาร์
12)
วงแหวนรอบดาวพฤหัส คืออะไร
ก.
ดาวหาง
ข.
อุกกาบาต
ค.
ก้อนน้ำแข็ง
ง.
ดวงจันทร์
13)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุกกาบาต
ก.
เกิดจากวัตถุแข็งจำพวกโลหะ
ข.
ดาวตกหรือผีพุ่งใต้
ค.
เกิดจากหินขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ
ง.
ถูกทุกข้อ