รหัสข้อสอบ : THMA100499
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่4
1)
ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง “อิ กับ อะ”
ก.
เอียะ
ข.
เอือะ
ค.
อัวะ
ง.
เอีย
2)
ข้อใดไม่ใช่เสียงสระประสมระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะ
ก.
อำ
ข.
ใอ
ค.
อัว
ง.
เอา
3)
ข้อใดเป็นเสียงพยัญชนะโฆษะ
ก.
ก ค ป ฟ
ข.
ต ท จ ช
ค.
ช ฟ ซ ฮ
ง.
ย ร ล ว
4)
พยัญชนะไทยข้อใดมีเสียงและรูปพยัญชนะถูกต้อง
ก.
๒๑ เสียง ๔๒ รูป
ข.
๒๑ เสียง ๔๔ รูป
ค.
๒๒ เสียง ๔๔ รูป
ง.
๒๒ เสียง ๔๕ รูป
5)
ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงคำควบกล้ำ
ก.
ขวาน
ข.
ตลก
ค.
ปรอท
ง.
ขจร
6)
ข้อใดมีตัวสะกดในมาตรา กน
ก.
กราฟ
ข.
กาญจน์
ค.
เปรี้ยว
ง.
บาท
7)
วรรณยุกต์ในข้อใดมีเสียง “โท”
ก.
เดือน
ข.
แรด
ค.
น้อง
ง.
สาว
8)
คำข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบห้าเสียงทั้ง ๒ คำ
ก.
คา เชิ้ต
ข.
หน้า ขา
ค.
จับ จาบ
ง.
กาง อ้วน
9)
"ดีใจที่มีวันนี้ สุขใดจะมีเทียมเท่า ภูมิใจในแผ่นดินไทยของเรา ทุกย่างก้าว พวกเรามีพอเพียง" บทเพลงนี้มีคำประสมกี่คำ
ก.
๑ คำ
ข.
๒ คำ
ค.
๓ คำ
ง.
๔ คำ
10)
ข้อใดมีคำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์แรกให้สูงขึ้น
ก.
เธอก็รู้นี่ของๆ ใคร
ข.
เสื้อ ๓ ตัวๆ ละ ๒๐๐ บาท
ค.
ผลไม้ชั่งเป็นกิโลๆ
ง.
พวกเราใส่เสื้อสีเหลื๊องเหลือง
11)
ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงทุกคำ
ก.
แร้นแค้น ราบคาบ
ข.
ผิดชอบ ชั่วดี
ค.
พูดจา เกรงกลัว
ง.
แนะนำ เหาะเหิน
12)
ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับ “บุพการี”
ก.
ปฐพี
ข.
สุรีย์ศรี
ค.
ประวัติศาสตร์
ง.
ไสยศาสตร์
13)
คำในข้อใดต่างมาตราตัวสะกดมากที่สุด
ก.
ตกแตกแหลกหมด
ข.
ดอกไม้เมืองไทยหอม
ค.
ขนุนร่วงลงมา
ง.
เขาเดินเรียนนานนะ
14)
คำข้อใดอ่านต่างจากคำอื่นทุกคำ
ก.
ทรัพย์ สร้าง
ข.
ไผท เฉลิม
ค.
เผชิญ พลาด
ง.
จมูก ถนอม
15)
ข้อใดคือประโยชน์ของการย่อเรื่องจากการอ่าน
ก.
ช่วยเตือนความทรงจำ
ข.
ช่วยสร้างความบันเทิง
ค.
เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง
ง.
เป็นการฝึกฝนสมาธิเบื้องต้น
16)
“ความเชื่อเป็นประหนึ่งหางเสือเรือ ถ้าตั้งผิดทิศหรือทำให้เรือบ่ายหน้าไปผิดแล้ว ยิ่งแล่นไปไกลเพียงใดก็ผิดมากขึ้นเพียงนั้น” (สุชีโวภิกขุ) ข้อความนี้เปรียบความเชื่อกับข้อใด
ก.
หางเสือเรือ
ข.
กัปตันเดินเรือ
ค.
เข็มทิศ
ง.
การแล่นเรือ
17)
จากข้อ 16 คำที่แสดงการเปรียบเทียบคือข้อใด
ก.
เป็น
ข.
เปรียบ
ค.
ประหนึ่ง
ง.
หรือ
18)
ข้อความใดกล่าวตรงกับข้อเท็จจริงที่สุด
ก.
ใครๆ ก็ชอบวันที่พระจันทร์ขึ้น
ข.
หนึ่งบาทมีสี่สลึงแน่นอน
ค.
ข้าวหอมมะลิอร่อยกว่าข้าวชนิดอื่น
ง.
การมีชีวิตที่พอเพียงเป็นสิ่งที่ดี
19)
คำประพันธ์ในข้อใดไม่ใช้โวหารเปรียบเทียบ
ก.
ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์
ข.
ไป่ปานบุรุษอัน ผจญจิต เองนา
ค.
ไม่ผุดั่งคนทราม สอนยาก
ง.
หวังประชาชนให้ อ่านแจ้งคำโคลง
20)
ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
ก.
ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ข.
ฉันมอบของขวัญแด่คุณครู
ค.
น้ำเหนือไหล่บ่ามาจากทางเหนือ
ง.
โจรถูกยิงโดยปืน