รหัสข้อสอบ : LAPA104726
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาอังกฤษง่ายๆ
1)
"แมว" ภาษาอังกฤษคือข้อใด
ก.
Cat
ข.
Dog
2)
"Horse" แปลว่าอะไร
ก.
ม้า
ข.
ช้าง
3)
เดือน เมษายน คือข้อใด
ก.
April
ข.
March
4)
egg คืออะไร
ก.
ไข่
ข.
ไก่
5)
16 March 2011 คือวันอะไร
ก.
16 มีนาคม 2554
ข.
16 กันยายน 2554