รหัสข้อสอบ : MAPB003197
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่7
1)
ซื้อส้มราคา 50 บาท ซื้อชมพู่ราคา 45 บาท ซื้อเเตงโมราคา 35 บาท และซื้อมะม่วงราคา 35 บาท ให้ธนบัตรใบละ 500 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร
ก.
165 บาท
ข.
265 บาท
ค.
335 บาท
ง.
345 บาท
2)
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
สารินเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ต่างจังหวัดระยะทาง 1,120 กม. วันเเรกเดินทางเป็นระยะทาง 1/4 ของระยะทางทั้งหมด วันที่สองเดินทางได้อีก 3/5 ระยะทางที่เหลือ วันสุดท้ายจะเดินทางเป็นระยะทางเท่าใด
ก.
112
ข.
280
ค.
330
ง.
336
4)
ปาลตื่นนอนเวลา 06.00 น. ทำธุระส่วนตัว 15 นาที กินข้าว 20 นาที ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียน 30 นาที ปาลจะถึงโรงเรียนเวลาเท่าไร
ก.
07.05 น.
ข.
07.15 น.
ค.
07.25 น.
ง.
07.30 น.
5)
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ คิดเป็นกี่เดือนกี่วัน
ก.
4 เดือน 5 วัน
ข.
4 เดือน 6 วัน
ค.
4 เดือน 7 วัน
ง.
4 เดือน 8 วัน
6)
119.05 - (27.25 + 32.90) = ____
ก.
57.90
ข.
58.00
ค.
58.90
ง.
60.00
7)
ผ้าผืนหนึ่งยาว 8 เมตร 130 เซนติเมตร คิดเป็นกี่เมตร
ก.
8.30 เมตร
ข.
9.30 เมตร
ค.
11.03 เมตร
ง.
13.08 เมตร
8)
(49,850 - 37,900) ÷ 50 = ___
ก.
239
ข.
240
ค.
241
ง.
242
9)
ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
10% ของ 150
ข.
20% ของ 180
ค.
50% ของ 50
ง.
100% ของ 10
10)
มีเงิน 100 บาท ใช้ไปเเล้วเหลือเงิน 35 บาท ใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีอยู่
ก.
35 เปอรเซ็นต์
ข.
50 เปอรเซ็นต์
ค.
55 เปอรเซ็นต์
ง.
65 เปอรเซ็นต์
11)
“ยี่สิบสามล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่” เขียนเเทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
ก.
23,594
ข.
2,359,004
ค.
23,059,004
ง.
23,590,400
12)
ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ของ 42,590 คือข้อใด
ก.
42,000
ข.
43,000
ค.
44,000
ง.
45,000
13)
(246,789 - 19,450) - 99,999 = ___
ก.
127,340
ข.
127,440
ค.
128,340
ง.
128,440
14)
(2,178 × 2) ÷ (99 ÷ 3) = ___
ก.
129
ข.
130
ค.
131
ง.
132
15)
ลินดาซื้อเเจกันในราคาใบละ 36 บาท เป็นเงิน 3,024 บาท อยากทราบวาลินดาซื้อเเจกันมาทั้งหมดกี่โหล
ก.
7 โหล
ข.
8 โหล
ค.
74 โหล
ง.
84 โหล
16)
พลซื้อลูกไก่ 16 ตัว ซื้ออาหารเม็ด 45 บาท ให้เงินคนขาย 1,000 บาท ได้รับเงินทอน 747 บาท ลูกไก่ราคาตัวละเท่าไร
ก.
11 บาท
ข.
13 บาท
ค.
15 บาท
ง.
17 บาท
17)
จากโจทย์ เท่ากับเศษเกินในข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
18)
ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก
ก.
ข.
ค.
ง.
19)
ถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 1/3 ลิตร จะต้องเติมน้ำเท่าไร จึงจะทำให้ถึงน้ำใบนี้มีน้ำ 1 ลิตร
ก.
1/2 ลิตร
ข.
1/3 ลิตร
ค.
2/3 ลิตร
ง.
3/3 ลิตร
20)
มีเกลือป่นอยู่ 40 กิโลกรัม ใช้ไป 2/5 ของที่มีอยู่ เหลือเกลือป่นอีกเท่าไร
ก.
8 กิโลกรัม
ข.
16 กิโลกรัม
ค.
24 กิโลกรัม
ง.
32 กิโลกรัม