รหัสข้อสอบ : HEPB402813
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1
1)
ปอดของคนเรามีลักษณะคล้ายอะไรมากที่สุด
ก.
ถั่วเขียว
ข.
ฟองน้ำ
ค.
ดอกบัว
ง.
ลูกโป่ง
2)
หน้าที่สำคัญของกระเพาะอาหารคืออะไร
ก.
ย่อยอาหาร
ข.
ผลิตน้ำดี
ค.
ดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสเลือด
ง.
ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
3)
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจได้
ก.
อยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน
ข.
กินอาหารไม่เป็นเวลา
ค.
ท้องผูกเป็นประจำ
ง.
เกิดอารมณ์เครียดอยู่เสมอ
4)
การงดกินอาหารที่มีรสเค็ม จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะข้อใด
ก.
ไต
ข.
ลำไส้เล็ก
ค.
ตับ
ง.
ลำไส้ใหญ่
5)
ธำรงท้องผูกเสมอ แสดงว่าธำรงมีพฤติกรรมอย่างไร
ก.
ไม่ชอบออกกำลังกาย
ข.
ไม่กินผักและผลไม้
ค.
พักผ่อนไม่เพียงพอ
ง.
สูบบุหรี่เป็นประจำ
6)
การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่ออวัยวะคู่ใดมากที่สุด
ก.
หัวใจ – ปอด
ข.
ฟัน – ลำไส้เล็ก
ค.
ตับ – หลอดลม
ง.
ลำไส้ – กระเพาะอาหาร
7)
ถ้าไตทำงานผิดปกติ จะเกิดปัญหากับการทำงานของส่วนใด
ก.
การขับถ่ายปัสสาวะ
ข.
การขับถ่ายอุจจาระ
ค.
การขับถ่ายเหงื่อ
ง.
การย่อยอาหาร
8)
การอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เพราะเหตุใด
ก.
ทำให้หัวใจเต้นช้าลง
ข.
ทำให้ปอดไม่ต้องกรองควันพิษมาก
ค.
ทำให้สมองสดชื่นและแจ่มใส
ง.
ทำให้จมูกโล่งและหายใจได้เร็วขึ้น
9)
การที่เสียงของเด็กชายแตกห้าว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด
ก.
ร่างกาย
ข.
จิตใจ
ค.
อารมณ์
ง.
สังคม
10)
การที่วัยรุ่นรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเองมีประโยชน์อย่างไร
ก.
รู้จักตนเองดีขึ้น
ข.
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
ค.
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเพื่อน
ง.
เข้าใจการปฏิบัติที่พ่อแม่มีต่อตนเอง
11)
ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น
ก.
แต่งตัวเลียนแบบเพื่อน
ข.
ต้องการเงินทองไว้ใช้จ่าย
ค.
ต้องการมีเพื่อนมากๆ
ง.
กังวลเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไป
12)
ถ้าพ่อแม่ให้เงินลูกไปโรงเรียน ลูกควรทำอย่างไร
ก.
รับเงินมา แล้วรีบไปโรงเรียน
ข.
รับเงินมา แล้วขอบคุณพ่อแม่
ค.
รับเงินมา แล้วนำไปซื้อขนมทันที
ง.
รับเงินมา แล้วขอเพิ่มอีก
13)
ถ้ามีผู้ใหญ่ในบ้านป่วย เราควรทำอย่างไร
ก.
หลบไปห่างๆ
ข.
ตามแพทย์มารักษา
ค.
คอยช่วยเหลือเท่าที่ทำได้
ง.
พาไปส่งที่โรงพยาบาล
14)
สมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจะต้องยึดหลักคุณธรรมข้อใด
ก.
ความสามัคคี
ข.
ความประหยัด
ค.
ความเสียสละ
ง.
ความรอบคอบ
15)
ถ้าน้องต้องการของเล่นของเรา เราควรทำอย่างไร
ก.
ทำเฉยๆ
ข.
นำของเล่นไปซ่อน
ค.
แบ่งของเล่นให้น้องเล่นด้วย
ง.
บอกพ่อแม่ให้ซื้อของเล่นให้น้อง
16)
ถ้านักเรียนอยู่บ้านคนเดียว และมีคนแปลกหน้ามาขอพบพ่อ นักเรียนควรทำอย่างไร
ก.
เชิญเขาเข้ามานั่งรอในบ้าน
ข.
ปล่อยสุนัขให้เห่าไล่เขาออกไป
ค.
ขอชื่อเขาไว้ แล้วให้เขามาพบพ่อวันหลัง
ง.
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
17)
กางเกงในที่ใส่แล้ว ควรทำอย่างไร
ก.
นำไปทิ้ง
ข.
นำไปซัก
ค.
นำไปตากแดด
ง.
วางกองไว้
18)
ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของเพศหญิง
ก.
ก้าวร้าว
ข.
อ่อนแอ
ค.
อ่อนไหว
ง.
อ่อนหวาน
19)
การแปรงฟันทุกวัน มีผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้ฟันสะอาด
ข.
ทำให้ฟันครบ
ค.
ทำให้ฟันไม่หัก
ง.
ทำให้ฟันเรียงเป็นระเบียบ
20)
การสวมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซัก มีผลเสียอย่างไร
ก.
ทำให้เสื้อผ้าเก่าเร็ว
ข.
ทำให้เสื้อผ้ายับง่าย
ค.
ทำให้เป็นโรคพยาธิ
ง.
อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้