รหัสข้อสอบ : THMA02601
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 21 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบเข้าม.1
1)
ข้อใดเป็นคำลงท้ายของจดหมายราชการ
ก.
ขอแสดงความนับถือ
ข.
ขอแสดงความเคารพ
2)
รูปสระ " มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.
ฟันหนู
ข.
ฝนทอง
3)
ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด
ก.
กล้วยต้นนี้ออกลูกดกจริงๆ
ข.
น้องพลอยกำลังปลูกพริก
4)
โรคฝีดาษระบาดในสมัยใด
ก.
รัชกาลที่ 6
ข.
รัชกาลที่ 4
5)
เกษตรสามารถนำต้นสะเดา ต้นยาสูบ มาใช้ประโยชน์อย่างไรในการทำเกษตรกรรม
ก.
ทำยาฆ่าแมลง
ข.
ทำปุ๋ยหมัก
6)
"เมรัย"น.น้ำเมาที่ไม่ได้กลั่น(ป.)อักษรย่อในวงเล็บบอกสิ่งใด
ก.
ชนิดของคำ
ข.
ที่มาของคำ
7)
ข้อใดถูกทุกคำ
ก.
ไอศกรีม ผลัดเปลี่ยน
ข.
นานัปการ พุทธชาติ
8)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เคยไปดูสถานปาสเตอร์ที่เมืองใด
ก.
เมืองลอนดอน
ข.
เมืองปารีส
9)
อิเหนา : ท้าวกุเรปัน บุษบา : คู่กับใคร
ก.
ท้าวกาหลัง
ข.
ท้าวดาหา
10)
ประโยคในข้อใดไม่มีบทกรรม
ก.
พระสงฆ์กำลังเทศนา
ข.
พ่อแม่รักฉันมาก
11)
คำในข้อใดผันได้ครบ5เสียง
ก.
อา จาน
ข.
ไป หา
12)
ทำงานใหญ่แต่ไม่ยอมลงทุนเท่าที่ควร กล่าวเป็นสำนวนว่าอย่างไร
ก.
ชุบมือเปิบ
ข.
ฆ่าควายเสียดายพริก
13)
ข้อใดเป็นคำประสมทั้ง 2 คำ
ก.
ลูกเลี้ยง กุญแจ
ข.
แม่น้ำ ช่างไฟ
14)
ข้อใดสะกดด้วยแม่ กด ทุกคำ
ก.
ศิษย์ บาท กฎ
ข.
กาฬ ศร ยศ
15)
พยัญชนะตัวใดที่สามารถนำมาผันอักษรคู่กับ ช ได้ครบ 5 เสียง
ก.
ข.
16)
รินประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวัน
ก.
เป็นเจ้าของร้ายขายของชำ
ข.
เป็นเจ้าของโรงงานผลิตผลไม้ดอง
17)
พยัญชนะใดใช้เป็นรูปสระได้
ก.
ย ว อ
ข.
ร ล ว
18)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโคลง
ก.
มีคำเอก 7 แห่ง คำโท 4 แห่ง
ข.
บังคับคำ 32 คำ
19)
จดหมายสำหรับพระภิกษุใช้คำว่าอย่างไร
ก.
ลิขิต
ข.
บันทึก
20)
ข้อใดเป็นอาการนาม
ก.
การเรียน
ข.
การงาน
21)
ข้อใดเป็นคำขึ้นต้นของจดหมายที่เขียนถึงพระภิกษุสงฆ์
ก.
กราบเรียนพระคุณเจ้า
ข.
นมัสการพระคุณเจ้า