รหัสข้อสอบ : SCPB602179
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ร่างกายของเรา ป.6 ชุดที่1
1)
การจับชีพจร เป็นการตรวจสอบการทำงานของอวัยวะในระบบใด
ก.
ระบบสืบพันธุ์
ข.
ระบบขับถ่าย
ค.
ระบบหายใจ
ง.
ระบบหมุนเวียนโลหิต
2)
ข้อใดจับคู่ไม่สัมพันธ์กัน
ก.
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ – จมูก
ข.
เหงื่อ – ผิวหนัง
ค.
อุจจาระ – ทวารหนัก
ง.
ปัสสาวะ – ไต
3)
ระบบย่อยอาหาร : ลำไส้เล็ก ระบบหมุนเวียนโลหิต : หัวใจ ระบบหายใจ : A อวัยวะ A คืออวัยวะในข้อใด
ก.
ไต
ข.
ปอด
ค.
กระเพาะอาหาร
ง.
ลำไส้ใหญ่
4)
หากต้องการจับชีพจร ควรจับที่บริเวณใด
ก.
นิ้วมือ
ข.
คาง
ค.
ลำคอ
ง.
จมูก
5)
เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่อะไร
ก.
ทำลายเชื้อโรค
ข.
ย่อยอาหาร
ค.
ลำเลียงก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ง.
ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติ
6)
น้ำดีจากตับมีประโยชน์อย่างไร
ก.
ย่อยอาหารประเภทโปรตีน
ข.
ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ
ค.
ทำให้ลำไส้ใหญ่กำจัดกากอาหารได้เร็วขึ้น
ง.
ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานอย่างปกติ
7)
การเต้นของชีพจรเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก.
การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
ข.
การหดและขยายตัวของหลอดเลือดตามการเต้นของหัวใจ
ค.
การบีบตัวเพื่อย่อยอาหารของลำไส้เล็ก
ง.
การบีบตัวของลำไส้ใหญ่เพื่อกำจัดอาหาร
8)
การเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
น้ำปูนใสมีปริมาณลดลง
ข.
น้ำปูนใสเปลี่ยนเป็นสีดำ
ค.
น้ำปูนใสมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ง.
น้ำปูนใสขุ่น
9)
ใครควรมีอัตราการหายใจสูงกว่าผู้อื่น
ก.
จิ๊บนั่งอ่านหนังสือเรียน
ข.
ต้องเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ค.
กุ้งช่วยแม่จัดสวนหน้าบ้าน
ง.
โอ๋นอนหลับอยู่ในห้อง
10)
การทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือในข้อใด
ก.
เครื่องดูดฝุ่น
ข.
เครื่องสูบน้ำ
ค.
เครื่องซักผ้า
ง.
เครื่องตัดหญ้า
11)
ปาก --> ? --> กระเพาะอาหาร --> ลำไส้เล็ก --> ลำไส้ใหญ่ จากแผนภูมิ เป็นแผนภูมิของระบบใด และ ? คืออวัยวะใด
ก.
ระบบย่อยอาหาร – หลอดอาหาร
ข.
ระบบขับถ่าย – หลอดอาหาร
ค.
ระบบลำเลียงเลือด – หลอดลม
ง.
ระบบหายใจ - หลอดลม
12)
การไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์มีลักษณะอย่างไร
ก.
ไหลย้อนกลับไปมา
ข.
ไหลเวียนไปทางเดียว
ค.
ไหลไปทางซ้ายแล้ววนกลับทางขวา
ง.
ไหลไปทางขวาแล้ววนกลับทางซ้าย
13)
ขณะหายใจเข้า – ออก กะบังลมจะทำงานสัมพันธ์กับอวัยวะใด
ก.
ปอด
ข.
ถุงลม
ค.
หลอดลม
ง.
กระดูกซี่โครง
14)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ใบกระท่อม : หลอนประสาท
ข.
สารระเหย : กดประสาท
ค.
กัญชา : ออกฤทธิ์ผสมผสาน
ง.
มอร์ฟีน : กระตุ้นประสาท
15)
บุคคลในข้อใดน่าจะติดสารเสพติด
ก.
แจนมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์
ข.
โจ้ปล่อยตัวสกปรก บางครั้งซึมเศร้า
ค.
เก๋ตั้งใจเรียน และมักออกกำลังกายในเวลาว่าง
ง.
แพท ร่าเริง แจ่มใส