รหัสข้อสอบ : THPB601999
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 18 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาไทย ป.6 ชุดที่3
1)
“ผมทำทุกสิ่ง _____ คุณ” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม
ก.
สำหรับ
ข.
กับ
ค.
แด่
ง.
เพื่อ
2)
ข้อใดคือข้อดีของการเขียนบันทึก
ก.
เพิ่มรายได้
ข.
มีชื่อเสียง
ค.
เตือนความจำ
ง.
ทำให้ขยัน
3)
ใครเขียนอธิบายได้ถูกต้อง
ก.
ต่อ เขียนตามความสะดวก
ข.
เต้ เขียนตามลำดับ ใช้ถ้อยคำเหมาะสม
ค.
เติ้ล เขียนด้วยภาษาไม่เป็นทางการ
ง.
ต่าย เขียนตามความรู้สึกและจินตนาการ
4)
ใครมีมารยาทในการเขียนมากที่สุด
ก.
เอก นำข้อความของผู้อื่นมาเขียนแต่ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
ข.
อิ๋ว ชอบเขียนวิจารณ์ลงในงานเขียน
ค.
อู๋ ให้ความสำคัญกับอักขระของการเขียนให้ถูกต้อง
ง.
แอน กล่าวชมเชยพฤติกรรมตนเองในงานเขียน
5)
วิธีการเขียนของใครคล้ายกับเป็นการเขียนบันทึก
ก.
จอยชอบอ่านนิยายจึงลองหัดเขียน
ข.
จิ๋วชอบถ่ายรูปสถานที่ที่เคยไป แล้วเขียนคำบรรยายหลังภาพถ่าย
ค.
โจดูพฤติกรรมคนอื่นๆ แล้วนำไปเขียนเป็นการ์ตูน
ง.
แจ๋วชอบเขียนจดหมายหาเพื่อนที่ต่างจังหวัด
6)
ข้อใดนิยมใช้ปิดท้ายเรียงความ
ก.
สุภาษิต
ข.
เกร็ดน่ารู้
ค.
คำถาม
ง.
นิทาน
7)
ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้แสดงความรู้สึกในการเขียนเรียงความ
ก.
คำนำ
ข.
เนื้อเรื่อง
ค.
โครงเรื่อง
ง.
คำคม
8)
คำในลักษณะใดไม่ควรใช้ในการเขียนเรียงความ
ก.
คำที่ทำให้เห็นภาพ
ข.
คำที่สื่อความหมายชัดเจน
ค.
คำซ้ำๆ ในที่ใกล้กัน
ง.
คำเชื่อมประโยค
9)
ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนเรียงความ
ก.
แบ่งย่อหน้า
ข.
เขียนโครงเรื่อง
ค.
เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน
ง.
เขียนชิดริมกระดาษ
10)
การย่อความคืออะไร
ก.
การเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวย
ข.
การเก็บใจความสำคัญของเรื่อง
ค.
การสรุปแนวคิดของเรื่อง
ง.
การเก็บรายละเอียดของเรื่อง
11)
หลักสำคัญที่สุดในการย่อความคือข้อใด
ก.
ต้องย่อความให้สั้นมากที่สุด
ข.
ต้องมีแบบฟอร์มขึ้นต้นเสมอ
ค.
ต้องมีชื่อของผู้ย่อความเสมอ
ง.
ต้องรักษาสาระสำคัญของเนื้อเรื่องเดิมไว้เสมอ
12)
คุณลุงคนนี้แกดุราวกับ _____ แน่ะ เลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
จระเข้
ข.
สิงโต
ค.
เสือ
ง.
งูเห่า
13)
โอ๊ย! รถคันนี้วิ่งช้าอย่างกับ _____ เลย เลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
หมู
ข.
หนู
ค.
กระต่าย
ง.
เต่า
14)
ข้อสอบวิชาภาษาไทยง่ายเหมือน ____ เลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
กินกล้วย
ข.
ปอกกล้วยเข้าปาก
ค.
หมูในอวย
ง.
หมูตอน
15)
ฉันไม่อยากคบกับเขาเลย เขาเป็นคนใจดำเหมือน _____ เลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ถ่าน
ข.
ก้นหม้อ
ค.
อีกา
ง.
ควาย
16)
เจ้าตูบไวเหมือน _____ พอถึงเวลากินข้าวก็มาทันที เลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
เหยี่ยว
ข.
ปรอท
ค.
ลิง
ง.
เหล็กไหล
17)
ข้อใดใช้เป็นหลักในการแต่งกลอนทุกชนิด
ก.
กลอนแปด
ข.
กลอนเจ็ด
ค.
กลอนหก
ง.
กลอนสี่
18)
ข้อใดไม่ใช่งานเขียนประเภทร้อยกรองทั้งหมด
ก.
กาพย์ ร่าย
ข.
โคลง ฉันท์
ค.
เพลงพื้นบ้าน ลิลิต
ง.
กลอน สารคดี