รหัสข้อสอบ : ARPB601523
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่1
1)
ข้อใดเป็นภาพที่วาดจากจินตนาการ
ก.
ภาพเมืองหุ่นยนต์
ข.
ภาพน้ำท่วมบ้าน
ค.
ภาพวันลอยกระทง
ง.
ภาพอุบัติเหตุ
2)
ภาพใดเป็นภาพเหตุการณ์
ก.
ภาพกระต่ายกับเต่า
ข.
ภาพทิวทัศน์ป่าไม้
ค.
ภาพการเดินประท้วง
ง.
ภาพเมืองในอวกาศ
3)
ลักษณะของภาพแบบไทย คือข้อใด
ก.
เน้นการใช้แสงเงา
ข.
ไม่เน้นแสงเงา
ค.
ระบายสีฉูดฉาด
ง.
มี 3 มิติ
4)
อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการเขียนภาพแสงเงา
ก.
ปากกาสีน้ำ
ข.
ปากกาหมึกซึม
ค.
ดินสอพอง
ง.
ดินสอดำชนิดอ่อน
5)
เส้นใดใช้ในการเขียนภาพแบบไทย
ก.
เส้นตรง
ข.
เส้นโค้ง
ค.
เส้นหยัก
ง.
เส้นซิกแซ็ก
6)
ข้อใดเป็นภาพเหตุการณ์ในชนบท
ก.
ภาพภูเขาสูงๆ
ข.
ภาพสนามบิน
ค.
ภาพตึกสูงๆ
ง.
ภาพรถไฟฟ้า
7)
ภาพไฟไหม้บ้านเรือน จัดอยู่ในประเภทใด
ก.
ภาพแบบไทย
ข.
ภาพจากนิทาน
ค.
ภาพจากเหตุการณ์
ง.
ภาพจากจินตนาการ
8)
ภาพแบบไทย นิยมตัดเส้นด้วยสีใด
ก.
สีแดง
ข.
สีน้ำเงิน
ค.
สีเขียว
ง.
สีน้ำตาล
9)
ถ้าจะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ ไม่ควรเลือกใช้วัสดุใด
ก.
มะม่วง
ข.
มะเขือเทศ
ค.
มันแกว
ง.
สบู่
10)
ข้อใดไม่ใช่การปั้นเป็นรูปช้าง
ก.
ปั้นเป็นรูปงา
ข.
ปั้นเป็นรูปงวง
ค.
ปั้นเป็นรูปนอ
ง.
ปั้นเป็นรูปหางช้าง
11)
วัสดุใดใช้ปั้นภาพจากเหตุการณ์ได้เหมาะสมที่สุด
ก.
ดินน้ำมัน
ข.
ดินเหนียว
ค.
ขี้เลื่อย
ง.
ขี้ผึ้ง
12)
การปั้นรูปคน ควรเริ่มจากข้อใด
ก.
ปั้นรองเท้า
ข.
ปั้นฐานของรูป
ค.
ปั้นหมวกแก๊ป
ง.
ปั้นอวัยวะต่างๆ
13)
วัสดุใดเหมาะสำหรับแกะสลักเป็นลวดลายมากที่สุด
ก.
ส้มเขียวหวาน
ข.
ต้นหอม
ค.
สบู่
ง.
ยางลบ
14)
ข้อเสียของดินเหนียว คือข้อใด
ก.
มีราคาแพง
ข.
หามาใช้ยาก
ค.
อ่อนตัวง่าย
ง.
เลอะเทอะง่าย
15)
การแกะสลักละมุด ควรเริ่มจากข้อใด
ก.
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
ข.
ออกแบบลวดลาย
ค.
ปอกเปลือก
ง.
คว้านเมล็ด