รหัสข้อสอบ : ARPB501497
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5
1)
การวาดภาพธรรมชาติ ควรวาดอย่างไร
ก.
วาดให้แตกต่างจากความเป็นจริง
ข.
วาดให้เหมือนจริง
ค.
วาดให้สวยกว่าเดิม
ง.
วาดให้มีรายละเอียดมากกว่าเดิม
2)
ภาพมะม่วงสุก ต้องระบายด้วยสีใด
ก.
สีเหลือง
ข.
สีน้ำเงิน
ค.
สีเขียว
ง.
สีแดง
3)
ภาพท้องฟ้าในวันที่อากาศแจ่มใส ควรระบายด้วยสีใด
ก.
สีขาว
ข.
สีเขียว
ค.
สีส้ม
ง.
สีฟ้า
4)
ภาพใดเป็นภาพวาดจากธรรมชาติ
ก.
ภาพวิทยุ
ข.
ภาพนาฬิกาปลุก
ค.
ภาพสุนัข
ง.
ภาพโคมไฟ
5)
สีใดใช้ระบายภาพยางรถยนต์
ก.
สีเขียว
ข.
สีแดง
ค.
สีส้ม
ง.
สีดำ
6)
ข้อใดระบายสีได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ก.
พระจันทร์-สีม่วง
ข.
แมลงทับ-สีเขียว
ค.
ใบไม้แห้ง-สีชมพู
ง.
ดอกทานตะวัน-สีน้ำเงิน
7)
ภาพรุ้งกินน้ำ มีลักษณะอย่างไร
ก.
เป็นรูปสามเหลี่ยม
ข.
เป็นรูปสี่เหลี่ยม
ค.
เป็นรูปครึ่งวงกลม
ง.
เป็นรูปห้าเหลี่ยม
8)
ข้อใดไม่ใช่ภาพวาดธรรมชาติ
ก.
ภาพรถยนต์
ข.
ภาพต้นไม้
ค.
ภาพแมว
ง.
ภาพทุ่งนา
9)
ข้อใดเป็นภาพวาดที่ให้ความรู้สึกสดชื่น
ก.
ภาพชุมชนแออัด
ข.
ภาพการแข่งขันกีฬา
ค.
ภาพตลาดสด
ง.
ภาพน้ำตกในป่า
10)
ข้อใดเป็นภาพวาดจากจินตนาการ
ก.
ภาพทิวทัศน์ป่าไม้
ข.
ภาพสงครามอวกาศ
ค.
ภาพชายทะเล
ง.
ภาพเด็กเล่นฟุตบอล
11)
ก่อนวาดภาพจากนิทาน ต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก
ก.
ออกแบบภาพในใจ
ข.
ร่างภาพตัวละคร
ค.
อ่านนิทานให้เข้าใจ
ง.
ตกแต่งภาพ
12)
ภาพวาดจากนิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า ควรวาดเป็นภาพใด
ก.
กระต่ายกับเต่ากำลังวิ่งแข่งกัน
ข.
กระต่ายกับเต่ากำลังวิ่งเล่นกัน
ค.
กระต่ายกับเต่ากำลังทะเลาะกัน
ง.
กระต่ายกับเต่ากำลังคุยกันสนุกสนาน
13)
ข้อใดเป็นภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมือง
ก.
ภาพการทำบุญตักบาตร
ข.
ภาพสิงโตกับหนู
ค.
ภาพวันเลือกตั้ง
ง.
ภาพไปเที่ยวสวนสัตว์
14)
ภาพน้ำท่วมหมู่บ้าน เป็นภาพวาดเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อใด
ก.
วันสำคัญ
ข.
ภัยธรรมชาติ
ค.
ประเพณี
ง.
การเมือง
15)
ภาพวาดคนตักบาตรเทโว เป็นภาพในวันสำคัญวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันเข้าพรรษา
ง.
วันออกพรรษา
16)
การวาดภาพวันสงกรานต์ ไม่ควรมีภาพใด
ก.
คนเล่นสาดน้ำกัน
ข.
คนลอยกระทงในแม่น้ำ
ค.
คนทำบุญตักบาตร
ง.
คนสรงน้ำพระ
17)
ภาพวาดการแสดงมโนราห์ เป็นภาพวาดเสนอการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นใด
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคกลาง
ค.
ภาคใต้
ง.
ภาคอีสาน
18)
การวาดภาพสัตว์ให้เหมือนจริง ควรศึกษาเรื่องใดก่อน
ก.
ลักษณะของสัตว์
ข.
พฤติกรรรมของสัตว์
ค.
วิวัฒนาการของสัตว์
ง.
การสืบพันธุ์ของสัตว์
19)
ข้อใดไม่อยู่ในภาพวาดการแข่งขันกีฬา
ก.
สนามฟุตบอล
ข.
ผู้รักษาประตู
ค.
ลูกขนไก่
ง.
ลูกฟุตบอล
20)
ข้อใดเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ก.
การเดินทางไปทำงาน
ข.
การนอนหลับพักผ่อน
ค.
การออกกำลังกาย
ง.
การแต่งตัว