รหัสข้อสอบ : ARPB401471
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4
1)
ภาพวาดในข้อใด ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง
ก.
ภาพทิวทัศน์ทุ่งนายามเช้า
ข.
ภาพการแข่งขันเรือ
ค.
ภาพแมววิ่งจับหนู
ง.
ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้
2)
ภาพวาดรูปโลก มักประกอบไปด้วยเส้นแบบใดมากที่สุด
ก.
เส้นตรงแนวนอน
ข.
เส้นตรงแนวตั้ง
ค.
เส้นโค้ง
ง.
เส้นเฉียง
3)
ภาพวาดข้อใด มักใช้เส้นตรงประกอบมากที่สุด
ก.
ภาพลูกฟุตบอล
ข.
ภาพก้อนสบู่
ค.
ภาพตึกสูงๆ
ง.
ภาพคน
4)
สิ่งใด มีรูปร่างอิสระ
ก.
ใบไม้
ข.
กล่องพัสดุ
ค.
ไม้บรรทัด
ง.
ดวงอาทิตย์
5)
ลูกฟุตบอล มีรูปทรงอย่างไร
ก.
รูปทรงกลม
ข.
รูปทรงสี่เหลี่ยม
ค.
รูปทรงสามเหลี่ยม
ง.
รูปทรงกรวย
6)
การวาดภาพใด ควรใช้กรอบแนวตั้ง
ก.
ภาพท้องทุ่งนา
ข.
ภาพชายทะเล
ค.
ภาพตึกสูง ๆ
ง.
ภาพการแข่งขันเรือพาย
7)
ภาพธรรมชาติใด ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง
ก.
ภาพภูเขาไฟระเบิด
ข.
ภาพพายุฝน
ค.
ภาพสิงโตล่าเหยื่อ
ง.
ภาพท้องทะเลเวิ้งว้าง
8)
ภาพดวงอาทิตย์ ควรระบายด้วยสีใด
ก.
สีน้ำเงิน
ข.
สีเขียว
ค.
สีม่วง
ง.
สีแดง
9)
ภาพใดต้องใช้สีหลายสีระบายมากที่สุด
ก.
รุ้งกินน้ำ
ข.
ใบไม้
ค.
ดวงจันทร์
ง.
ดอกทานตะวัน
10)
ถ้าต้องการภาพสีสดๆ ควรเลือกใช้สีชนิดใด
ก.
สีน้ำ
ข.
สีเทียน
ค.
สีโปสเตอร์
ง.
สีฝุ่น
11)
การระบายภาพม้าลาย ต้องใช้สีใด
ก.
สีส้มกับสีฟ้า
ข.
สีดำกับสีเหลือง
ค.
สีเขียวกับสีขาว
ง.
สีขาวกับสีดำ
12)
ถ้าต้องการวาดภาพประเพณีสงกรานต์ ควรวาดภาพใดเด่นชัดที่สุด
ก.
พระออกบิณฑบาต
ข.
คนทำความสะอาดบ้าน
ค.
คนเล่นสาดน้ำ
ง.
คนสรงน้ำพระ
13)
ข้อใดเป็นภาพเหตุการณ์ในตลาดน้ำ
ก.
ภาพแม่ค้าพายเรือขายของ
ข.
ภาพพ่อค้ากำลังสับหมู
ค.
ภาพแม่ค้ากำลังเข็นรถขายผลไม้
ง.
ภาพคนแก่กำลังไหว้พระ
14)
ภาพงานประเพณีแข่งเรือ ควรเน้นไปที่ภาพใด
ก.
บรรยากาศรอบๆ
ข.
แม่น้ำที่ใช้แข่ง
ค.
ผู้ชมข้างสนาม
ง.
คนพายเรือ
15)
ภาพใดเป็นภาพเหตุการณ์ในชนบท
ก.
ภาพคนเดินไปมาในสวนสนุก
ข.
ภาพการจราจรติดขัด
ค.
ภาพชาวนากำลังไถนา
ง.
ภาพสนามบิน
16)
ข้อใดไม่ใช่การทดลองสี
ก.
การหยดสี
ข.
การพับสี
ค.
การเป่าสี
ง.
การผสมสี
17)
การเป่าสี ถ้าต้องการบังคับทิศทางของสี ต้องใช้อุปกรณ์ใด
ก.
พู่กัน
ข.
หลอดดูด
ค.
ฟองน้ำ
ง.
สำลี
18)
สิ่งใด ใช้แทนสีเหลืองได้
ก.
ผงขมิ้น
ข.
ผงคราม
ค.
ผงกาแฟ
ง.
ผงชูรส
19)
การโรยสี ใช้สีชนิดใด
ก.
สีไม้
ข.
สีเทียน
ค.
สีฝุ่น
ง.
สีน้ำ
20)
การทดลองสีข้อใด ต้องผสมสีให้มีความเข้มข้นมากๆ
ก.
การเป่าสี
ข.
การพับสี
ค.
การโรยสี
ง.
การหยดสี