รหัสข้อสอบ : SCPA301423
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3
1)
วัสดุในข้อใดเป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ และนำมาใช้โดยตรงโดยไม่ต้องนำมาแปรรูป
ก.
เหล็ก ผ้า
ข.
อิฐ กระดาษ
ค.
ไม้ไผ่ ดินเหนียว
ง.
ไหม พลาสติก
2)
ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างถุงกระดาษกับถุงพลาสติกในด้านการใช้งาน
ก.
ความสวยงาม
ข.
ความเหนียว
ค.
ความยืดหยุ่น
ง.
ความแข็ง
3)
ภาชนะพลาสติกไม่นำความร้อน แต่ไม่ควรนำมาใช้ใส่อาหารที่ร้อนจัด เพราะเหตุใด
ก.
ภาชนะอาจบิดเบี้ยวเสียรูปทรง
ข.
ทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม
ค.
ความร้อนทำให้ภาชนะเปราะและแตกได้ง่าย
ง.
ความร้อนจะสลายสารบางชนิดออกมาปนกับอาหารได้
4)
ถ้าต้องการนำภาชนะมาใส่อาหารที่มีรสเปรี้ยว ไม่ควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุในข้อใด
ก.
ชามอะลูมิเนียม
ข.
ชามกระเบื้อง
ค.
ชามแก้ว
ง.
ชามดินเผา
5)
ถ้าจะเลือกวัสดุมาใช้ทำของเล่นเด็กเล็ก ไม่ควรเลือกวัสดุที่มีสมบัติในข้อใด
ก.
มีน้ำหนักเบา
ข.
แตกหักง่าย
ค.
มีสีสันสวยงาม
ง.
มีความแข็งแรง ทนทาน
6)
ถ้าต้องการใช้วัสดุที่มีสมบัติในการนำไฟฟ้า ควรเลือกวัสดุในข้อใด
ก.
พลาสติก
ข.
ผ้า
ค.
โลหะ
ง.
แก้ว
7)
ไหม เป็นวัสดุที่ได้จากสิ่งใด
ก.
แร่ธาตุ
ข.
พืช
ค.
สัตว์
ง.
พลาสติก
8)
วัสดุในข้อใดที่เกิดสนิมได้
ก.
เหล็ก
ข.
แก้ว
ค.
ยาง
ง.
กระดาษ
9)
เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้พลาสติกในการทำร่ม
ก.
มีลวดลายสวยงาม
ข.
มีความเหนียวมาก
ค.
มีน้ำหนักเบา และกันน้ำได้
ง.
มีราคาไม่แพง และหาได้ง่าย
10)
สิ่งใดเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่เกิดอันตราย
ก.
เศษไม้ที่หัก
ข.
จรวดกระดาษที่ฉีกขาด
ค.
แก้วน้ำที่แตก
ง.
กระทะที่ร้อนจัด
11)
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในข้อใด อาจก่อ ให้เกิดโทษ
ก.
การหลอมโลหะ
ข.
การพับกระดาษ
ค.
การปั้นดินเหนียว
ง.
การเผาถุงพลาสติก
12)
การใส่น้ำที่ร้อนจัดลงในแก้ว อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
แก้วร้าวและแตกได้
ข.
แก้วหดตัวเล็กกว่าเดิม
ค.
แก้วขยายตัวใหญ่กว่าเดิม
ง.
แก้วบิดเบี้ยวเสียรูปทรง
13)
ดินเหนียวกับดินน้ำมัน ที่ได้รับความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
ก.
เหมือนกัน เพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ชนิด
ข.
เหมือนกัน เพราะหลอมเหลวทั้ง 2 ชนิด
ค.
ไม่เหมือนกัน เพราะดินน้ำมันหลอมเหลว แต่ดินเหนียวแห้งและแข็ง
ง.
ไม่เหมือนกัน เพราะดินเหนียวหลอมเหลว แต่ดินน้ำมันจับตัวเป็นก้อนแข็ง
14)
การเรียนเรื่องสมบัติของวัสดุมีประโยชน์อย่างไร
ก.
เลือกซื้อวัสดุได้ในราคาถูก
ข.
ทำให้วัสดุใช้งานได้นานขึ้น
ค.
ทำให้วัสดุไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ง.
เลือกใช้วัสดุได้ปลอดภัยและเหมาะสมกับงาน
15)
วัสดุในข้อใดเมื่อถูกดึงให้ยืดแล้ว เมื่อหมดแรงกระทำสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ก.
กระดาษ
ข.
ยางยืด
ค.
พลาสติก
ง.
เชือกฟาง
16)
กระดาษเมื่อได้รับความร้อนแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
หลอมเหลว
ข.
ร้อนขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนรูปร่าง
ค.
ลุกไหม้เป็นเถ้าถ่าน
ง.
ไม่เปลี่ยนแปลง
17)
ร้านทอง ร้านเสริมสวย หรือร้านอาหาร ที่มีพื้นที่น้อย นิยมใช้วัสดุในข้อใดตกแต่งร้านเพื่อให้ดูพื้นที่กว้างขวาง
ก.
กระจกใสที่มีลวดลายสวยงาม
ข.
พลาสติกใส
ค.
หินอ่อน
ง.
กระจกเงา
18)
วัสดุชนิดใดเมื่อได้รับความร้อนจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ก.
เทียนไข
ข.
ดินน้ำมัน
ค.
กระดาษ
ง.
ดินเหนียว
19)
เครื่องเรือนที่ทำจากไม้ ถ้าปล่อยให้ถูกน้ำนานๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
โค้งงอ
ข.
ผุกร่อน
ค.
เป็นสนิม
ง.
ไม่เปลี่ยนแปลง
20)
ขันน้ำที่ทำจากพลาสติกกับขันที่ทำจากอะลูมิเนียม มีข้อแตกต่างกันอย่างไร
ก.
ขันน้ำที่ทำจากพลาสติกตักน้ำได้มากกว่า
ข.
ขันน้ำที่ทำจากอะลูมิเนียมตักน้ำได้มากกว่า
ค.
ขันน้ำที่ทำจากพลาสติกมีความทนทานกว่า
ง.
ขันน้ำที่ทำจากอะลูมิเนียมมีความทนทานกว่า