รหัสข้อสอบ : TEPA300136
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
1)
ถ้าเพดานบ้านมีหยากไย่ ควรกวาดออกโดยใช้อุปกรณ์ใด
ก.
ไม้ขนไก่
ข.
ไม้กวาดอ่อน
ค.
ไม้กวาดด้ามยาว
ง.
ไม้กวาดดอกหญ้า
2)
กระดาษหนังสือพิมพ์ควรใช้ทำความสะอาดสิ่งใด
ก.
ไม้
ข.
กระจก
ค.
โลหะ
ง.
พลาสติก
3)
การเลือกซื้ออาหารสด สิ่งใดสำคัญที่สุด
ก.
ราคา
ข.
ปริมาณ
ค.
ขนาด
ง.
คุณภาพ
4)
การนำผักมาประกอบอาหารควรปฏิบัติตามข้อใด
ก.
ล้างให้สะอาดก่อนนำมาหั่น
ข.
หั่นแล้วนำไปล้างให้สะอาด
ค.
ล้างให้สะอาด หั่นแล้วแช่น้ำไว้
ง.
หั่นแล้วแช่น้ำไว้จนกว่าจะนำมาปรุง
5)
ข้าวจัดอยู่ในสารอาหารหมู่ใด
ก.
วิตามิน
ข.
ไขมัน
ค.
คาร์โบไฮเดรต
ง.
โปรตีน
6)
ก่อนรับประทานอาหารควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
ล้างมือให้สะอาด
ข.
ล้างหน้าให้สะอาด
ค.
ล้างจานให้สะอาด
ง.
ล้างช้อนให้สะอาด
7)
ในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้นผู้หญิงควรนั่งอย่างไร
ก.
นั่งยองๆ
ข.
นั่งพับเพียบ
ค.
นั่งขัดสมาธิ
ง.
นั่งเหยียดขา
8)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ
ก.
เอามือเท้าคาง
ข.
เอามือวางบนตัก
ค.
เอามือวางบนเก้าอี้
ง.
เอามือวางใต้โต๊ะ
9)
การใช้ช้อนกลางตักอาหารจะเกิดผลอย่างไร
ก.
แสดงถึงความเป็นกันเอง
ข.
รับประทานอาหารได้มาก
ค.
รับประทานอาหารได้เร็ว
ง.
ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้ร่วมรับประทานอาหาร
10)
คนในรูปร่างอ้วนควรเลือกใส่เสื้อผ้าอย่างไร
ก.
ดอกโตๆ
ข.
ลายทางยาว
ค.
ลายทางขวาง
ง.
ใส่สีชมพูอ่อน
11)
การสวมเสื้อผ้าสกปรกจะเกิดผลอย่างไร
ก.
เป็นโรคหวัด
ข.
เป็นโรคผิวหนัง
ค.
มีกลิ่นตัวแรง
ง.
เป็นโรคปอดบวม
12)
"ไก่" นิยมเลี้ยงไว้เพื่ออะไร
ก.
เป็นอาหาร
ข.
เป็นเพื่อนเล่น
ค.
ใช้เป็นแรงงาน
ง.
ความเพลิดเพลิน
13)
"ช้าง" นิยมเลี้ยงไว้เพื่ออะไร
ก.
เป็นอาหาร
ข.
เป็นเพื่อนเล่น
ค.
ใช้เป็นแรงงาน
ง.
ความเพลิดเพลิน
14)
เมื่อใช้กรรไกรเสร็จแล้วควรทำอย่างไร
ก.
ใช้ผ้าห่อไว้
ข.
แขวนไว้ข้างฝา
ค.
วางไว้บนหลังตู้
ง.
ใส่ซองหรือปลอก
15)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออมเงิน
ก.
มีเงินเก็บ
ข.
ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงิน
ค.
สามารถนำเงินที่เก็บไปซื้อของเล่นราคาแพงได้
ง.
สามารถวางแผนการใช้เงินในวันข้างหน้าได้