รหัสข้อสอบ : SCPB501311
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ชุดที่2
1)
กีฬาในข้อใดต้องอาศัยแรงลมในการเล่น
ก.
วินด์เสิร์ฟ
ข.
เรือแคนู
ค.
เจ็ตสกี
ง.
กระดานโต้คลื่น
2)
ข้อใดเกิดจากการได้รับความร้อน
ก.
ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
ข.
น้ำกลายเป็นไอน้ำ
ค.
หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
ง.
น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
3)
ปัจจัยในข้อใดสำคัญที่สุดในการเกิดวัฏจักรของน้ำ
ก.
สิ่งมีชีวิต
ข.
ความร้อน
ค.
ลม
ง.
ป่าไม้
4)
ลักษณะอากาศในข้อใดทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติระเหยได้เร็วที่สุด
ก.
ฝนตก
ข.
หนาวจัด
ค.
ร้อนจัด
ง.
มีหมอก
5)
ลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำอย่างไร
ก.
ทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำ
ข.
ทำให้ต้นไม้คายน้ำมากขึ้น
ค.
ช่วยพัดพาไอน้ำในอากาศไป ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว
ง.
ช่วยให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
6)
ปาล์มมองเห็นเมฆเป็นก้อนรูปร่างต่างๆ มีสีขาวตรงยอดแหลม ด้านล่างเป็นสีเทาคล้ำ อยากทราบว่าเป็นเมฆชนิดใด
ก.
เมฆสตราตัส
ข.
เมฆคิวมูลัส
ค.
เมฆเซอร์รัส
ง.
ไม่มีข้อถูก
7)
เมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็น ไอน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
ข.
รวมตัวกันเป็นน้ำแข็ง
ค.
ลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศ
ง.
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
8)
การที่น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะได้ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้น้ำมีความสะอาด
ข.
ทำให้น้ำมีราคาถูก
ค.
นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ง.
ทำให้น้ำไม่หมดไปจากโลก
9)
ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดกลางวัน กลางคืน
ก.
การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ข.
ดวงอาทิตย์สว่างและดับสลับกัน
ค.
การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
ง.
การที่โลกหมุนรอบตัวเอง
10)
โลกและดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ก.
ดวงอาทิตย์เป็นบริวารของโลก
ข.
โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์
ค.
โลกและดวงอาทิตย์มีขนาดใกล้เคียงกัน
ง.
โลกและดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาเท่ากัน
11)
หากยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือคือทิศอะไร
ก.
ทิศตะวันออก
ข.
ทิศเหนือ
ค.
ทิศตะวันตก
ง.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
12)
ชาวเรืออาศัยดวงดาวในข้อใดในการเดินเรือเวลากลางคืน
ก.
ดาวไถ
ข.
ดาวเหนือ
ค.
ดาวลูกไก่
ง.
ดาวนายพราน
13)
ถ้าต้องการดูดาวให้ชัดเจน ควรเลือกดูดาวในคืนใด
ก.
คืนที่มีเมฆมาก
ข.
คืนเดือนมืด
ค.
คืนที่ฝนตก
ง.
คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง
14)
กลุ่มดาวใดเป็นกลุ่มดาวในฤดูร้อน
ก.
กลุ่มดาวนายพราน
ข.
กลุ่มดาวไถ
ค.
กลุ่มดาวเต่า
ง.
กลุ่มดาวจระเข้
15)
ถ้าต้องการหาดาวเหนือได้รวดเร็ว ควรใช้จุดสังเกตจากกลุ่มดาวในข้อใด
ก.
ดาววัว
ข.
ดาวลูกไก่
ค.
ดาวหมีใหญ่
ง.
ดาวหมีเล็ก