รหัสข้อสอบ : SCPB501307
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 13 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่2
1)
ความลึกของระดับน้ำในข้อใดที่มีแรงดันน้ำสูงสุด
ก.
ผิวน้ำ
ข.
5 เมตร
ค.
15 เมตร
ง.
30 เมตร
2)
แรงลอยตัวมีทิศทางตรงข้ามกับแรงในข้อใด
ก.
แรงเสียดทาน
ข.
แรงดึงดูดของโลก
ค.
แรงตึงผิว
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
3)
ด.ช.เก่ง ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมแล้วนำ ไปลอยน้ำ ปรากฏว่าดินน้ำมันจมน้ำ เก่งควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้
ก.
ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ข.
ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกระบอก
ค.
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปขัน
ง.
ไม่สามารถทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้
4)
เก่งเจาะรูกระป๋องนม 1 รู เขาเทน้ำนมได้เล็กน้อย แล้วน้ำนมก็หยุดไหล อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ก.
ภายในกระป๋องนมมีอากาศมาก
ข.
อากาศภายนอกดันน้ำนมไว้
ค.
อากาศภายในดันน้ำนมไว้
ง.
น้ำนมมีความข้นมาก
5)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
ก.
ช่วยประหยัดพลังงาน
ข.
จะเกิดบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุ
ค.
เป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง.
ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
6)
การออกแรงผลักวัตถุบนพื้นผิวในข้อใด จะเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด
ก.
กระจก
ข.
พื้นกระเบื้อง
ค.
พื้นไม้
ง.
พื้นหญ้า
7)
ข้อใดไม่เกี่ยวกับแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ก.
พื้นผิว
ข.
สีสัน
ค.
มวล
ง.
ขนาด
8)
ข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทาน
ก.
การทำขอบบันไดให้ขรุขระ
ข.
การใช้ยางรถที่มีลวดลาย
ค.
การใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ง.
การใช้รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าขรุขระ
9)
เพราะเหตุใดการเลือกกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำจึงต้องเลือกที่มีผิวสากเล็กน้อย
ก.
เพื่อจะได้ทำความสะอาดง่าย
ข.
เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ค.
เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
ง.
เพื่อไม่ให้ต้องใช้แรงในการขัดมาก
10)
ทิศทางการเกิดแรงเสียดทานมีลักษณะอย่างไร
ก.
มีทิศดิ่งลงจากพื้นดิน
ข.
มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
ค.
มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่
ง.
มีทิศทางไม่แน่นอน
11)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
แรงเสียดทานน้อย วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
ข.
แรงเสียดทานมาก วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
ค.
แรงเสียดทานที่มากพอ ทำให้วัตถุหยุดนิ่งได้
ง.
วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระ
12)
หากกลิ้งมะละกอ ส้มโอ ทุเรียน และขนุน ด้วยแรงเท่ากัน อยากทราบว่าผลไม้ในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางไกลที่สุด
ก.
มะละกอ
ข.
ส้มโอ
ค.
ทุเรียน
ง.
ขนุน
13)
กิจกรรมในข้อใด ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด
ก.
ปีนเขา
ข.
ตีปิงปอง
ค.
ว่ายน้ำ
ง.
ตีกอล์ฟ