รหัสข้อสอบ : TEPA100125
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1
1)
จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียง
ก.
ถูก
ข.
ผิด
2)
ลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียง
ก.
ถูก
ข.
ผิด
3)
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นทรงกลม
ก.
ถูก
ข.
ผิด
4)
หูฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ก.
ถูก
ข.
ผิด
5)
แผ่นดิสก์ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล
ก.
ถูก
ข.
ผิด