รหัสข้อสอบ : HEPA101133
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่2
1)
นักเรียนควรเล่นอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด
ก.
เล่นในสนามเด็กเล่น
ข.
เล่นกับเพื่อนๆหลายคน
ค.
เล่นเครื่องเล่นที่ทำจากไม้
2)
การข้ามถนนให้ปลอดภัยควรทำอย่างไร
ก.
ข้ามใกล้สี่แยก
ข.
ข้ามตอนที่รถติด
ค.
ข้ามตรงสะพานลอย
3)
ถ้าข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วยังถูกรถชน นักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุใด
ก.
ไม่รอให้ถนนว่างแล้วจึงข้าม
ข.
ไม่เดินข้ามอย่างรวดเร็ว
ค.
ไม่ข้ามถนนพร้อมกับคนอื่น
4)
การขึ้นรถโดยสารประจำทางที่เหมาะสม ควรทำอย่างไร
ก.
รีบขึ้นรถให้เร็วที่สุด
ข.
เข้าแถวขณะขึ้นรถ
ค.
ขึ้นทางด้านหลังของรถ
5)
ใครอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด
ก.
ต่ายยืนรอเรือที่ท่าเทียบเรือ
ข.
แนนนั่งบริเวณกลางลำเรือ
ค.
โกร่งกระโดดขึ้นจากเรือขณะเรือกำลังจอด
6)
ถ้านักเรียนเห็นเรือโดยสารที่นักเรียนจะไปกำลังออกจากท่า นักเรียนควรทำอย่างไร
ก.
รีบวิ่งไปลงเรือ
ข.
รอเรือลำต่อไป
ค.
ตะโกนให้คนขับเรือรอ
7)
หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นกับเพื่อนของนักเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร
ก.
ไปบอกครูหรือผู้ใหญ่ให้มาช่วย
ข.
รีบหนีเพราะกลัวถูกใส่ร้าย
ค.
ช่วยเหลือเพียงลำพัง
8)
ข้อใดเป็นการปฐมพยาบาล
ก.
หมอผ่าตัดคนไข้
ข.
พยาบาลฉีดยาคนป่วย
ค.
ครูทายาให้นักเรียน
9)
ถ้านักเรียนวิ่งหกล้ม หัวเข่าถลอก ควรทำอย่างไรก่อน
ก.
ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ข.
ทายาแดงที่บาดแผล
ค.
ทาทิงเจอร์ไอโอดีนที่บาดแผล
10)
ข้อใดที่เราควรปฏิบัติขณะปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกมีดบาดที่นิ้ว
ก.
ใช้ปากดูดเลือดจนแห้ง
ข.
ใช้สำลีซับเลือดให้หยุดไหล
ค.
ใช้เชือกรัดรอบนิ้วเพื่อให้เลือดหยุดไหล
11)
เหตุใดจึงไม่ควรมามุงดูผู้ป่วยที่เป็นลม
ก.
ผู้ป่วยต้องการอากาศที่บริสุทธิ์
ข.
ผู้ปฐมพยาบาลจะเกิดความเขินอาย
ค.
ผู้ป่วยอาจลุกขึ้นมาอาละวาด
12)
ใครอาจเกิดอาการเป็นลมง่ายที่สุด
ก.
โหน่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้
ข.
หนิงกินอาหารกลางวันที่มีแมลงตอม
ค.
ก้องวิ่งเล่นในสนามกลางแดดจัดๆ
13)
ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม
ก.
ให้ผู้ป่วยดมแอลกอฮอล์
ข.
ขยายเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้หลวม
ค.
ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามลำตัวของผู้ป่วย
14)
ถ้านักเรียนถูกมีดที่เป็นสนิมบาด แล้วทำการปฐมพยาบาลแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป
ก.
กินยาฆ่าเชื้อโรค
ข.
ทาขี้ผึ้งแก้ปวดบวมทุกชั่วโมง
ค.
ไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
15)
เหตุใดจึงไม่ควรปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลมในห้องที่ปิดมิดชิด
ก.
มองเห็นผู้ป่วยไม่ชัด
ข.
มีอากาศไม่เพียงพอ
ค.
สถานที่สกปรก