รหัสข้อสอบ : SOMA311222
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1