รหัสข้อสอบ : THPB510823
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประโยค
1)
ประโยคมีกี่ชนิด?
ก.
2 ชนิด
ข.
5 ชนิด
2)
ข้อใดกล่าวผิด?
ก.
ภาคประธาน ผู้กระทำ หรือแสดงอาการ
ข.
ภาคแสดง บทประธาน+บทกริยา
3)
ข้อใดเป็นประโยค 2 ส่วน?
ก.
กินขนม
ข.
นกบิน
4)
ข้อใดเป็นประโยค 3 ส่วน?
ก.
พี่เบิร์ดร้องเพลงไพเราะ
ข.
ฉันไหว้พระ
5)
ประโยคความรวมมีกี่ลักษณะ?
ก.
4 ลักษณะ
ข.
5 ลักษณะ
6)
ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกัน?
ก.
เพราะจินนี่ขยันเรียน จินนี่จึงได้คะแนนดี
ข.
ณเดชไปโรงเรียนเเต่บีมไม่ไปโรงเรียน
7)
ประโยคความเดียวหมายความว่าอะไร?
ก.
หมายความว่า ประโยคที่มีเนื้อความเพียงเนื้อหลายคนมีความหมายครบบริบูรณ์(1คนขึ้นไป)
ข.
หมายความว่า ประโยคที่มีเนื้อความเพียงเนื้อเดียวมีความหมายครบบริบูรณ์(คนเดียว)
8)
ข้อใดกล่าวถูก?
ก.
ประโยค 2 ส่วน ประธาน+กริยา
ข.
ประโยค 3 ส่วน 2 ชนิด
9)
ข้อใดเป็นประโยค 2 ส่วน (ทั้งหมด)?
ก.
หมูเดินช้า เต่าคลาน ดอกไม้กำลังบาน
ข.
น้องร้องไห้ แม่ทอดปลา ฉันกระโดด
10)
ข้อใดเป็นประโยคความเดียว?
ก.
ฉันกำลังเขียนหนังสือภาษาไทย
ข.
เราช่วยกันทำงานบ้าน