รหัสข้อสอบ : THPB510776
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
1)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ก.
ยูโด ซากุระ
ข.
เอเย่นต์ คฤหาสน์
ค.
ดาบ ว้าย
2)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำไทยแท้พยางค์เดียวทั้งหมด
ก.
เชียร์ มัน และ
ข.
ฉัน นั่ง สูง
ค.
กอล์ฟ งิ้ว โทษ
3)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศทั้งหมด
ก.
แอร์ ก๋วยเตี๋ยว
ข.
จึง ไก่
ค.
เอ๊ะ เตะ
4)
จมูก เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ประเทศใด
ก.
ภาษาบาลี
ข.
ภาษาเขมร
ค.
ภาษาจีน
5)
คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในไทย มีกี่ประเทศ
ก.
3 ประเทศ
ข.
8 ประเทศ
ค.
10 ประเทศ