รหัสข้อสอบ : SCPB410661
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ดวงดาว
1)
วงแหวนรอบดาวเสาร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.
นํ้าแข็ง
ข.
ดาวเล็กดาวน้อย
2)
ดาวอะไรที่มีนํ้ามีอากาศ
ก.
ดาวศุกร์
ข.
ดาวอังคาร
3)
ดาวอะไรมีขนาดเล็กที่สุด
ก.
ยูเรนัส
ข.
พลูโต
4)
กลุ่มดาวซีตัสอยู่ในซีกฟ้าใด
ก.
ซีกฟ้าเหนือ
ข.
ซีกฟ้าใต้
5)
ตามเทพปยากรณมักกรีกกลุ่มดาวซีฟีอัสเป็นกษัตริย์อาณาจักรใด
ก.
เอธิโอเปีย
ข.
ซูดาน