รหัสข้อสอบ : THMA110655
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : กาพย์พระไชยสุริยา
1)
กวีท่านใดแต่งกาพย์พระไชยสุริยา
ก.
เจ้าฟ้ากุ้ง
ข.
ศรีปราชญ์
ค.
สุนทรภู่
ง.
น้อย อาจารยกูร
2)
หนังสือเรียนเล่มใดในสมัยรัชกาลที่ 5ที่มีการแทรกเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
ก.
วาหนิติ์นิกร
ข.
สังโยคพิธาน
ค.
พิศาลการันต์
ง.
มูลบทบรรพกิจ
3)
เนื้อหากาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเริ่มต้นด้วยข้อใด
ก.
บทไหว้ครู
ข.
จุดมุ่งหมายในการแต่ง
ค.
บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
ง.
ดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
4)
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้คุณค่าทางด้านใดมากที่สุด
ก.
ศีลธรรม
ข.
วรรณคดี
ค.
ภาษาศาสตร์
ง.
ประวัติศาสตร์
5)
คำประพันธ์ในข้อใดเป็นการกล่าวชมธรรมชาติ
ก.
ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ข.
ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ
ค.
หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกช้ำช้ำเขียว
ง.
ลิงค่างคางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
6)
คำประพันธ์ในข้อใดบอกจุดประสงค์ของการแต่งกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเด่นชัดที่สุด
ก.
สาธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสรณา พ่อแม่และครูบา เทวดาในราศี
ข.
ภุมราการุญสุนทร ไว้หวังสั่งสอน เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน
ค.
ก ข ก กา ว่าเวียน หนูน้อยคอยเพียร อ่านเขียนผสมกมเกย
ง.
ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
7)
เมื่อบ้านเมืองล่มสลายพระไชยสุริยาทำอย่างไร
ก.
พามเหสีหลบหนีเข้าป่า
ข.
ปลอมตนเป็นสามัญชนปะปนอยู่กับชาวบ้าน
ค.
พาพระมเหสีหนีไปอยู่บ้านเมืองอื่นที่ไม่มีใครรู้จัก
ง.
พาพระมเหสีและข้าทาสบริวารหนีลงเรือสำเภาออกจากเมือง
8)
“ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตลิงปลิงปริงประยงค์ คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง” จากคำประพันธ์มีพืชกี่ชนิด
ก.
8
ข.
9
ค.
10
ง.
11
9)
นิทานที่เล่าซ้อนในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใด
ก.
ครุฑ
ข.
นกสำภาที
ค.
พญานาค
ง.
กินรี
10)
ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดจากเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
ก.
พระมหากษัตริย์ต้องปกครองเมืองอย่างมีสติ
ข.
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ค.
การปฏิบัติธรรมย่อมนำความสุขมาให้
ง.
ความรักทำให้คนตาบอด
11)
ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมชั่วของขุนนาง
ก.
คดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา
ข.
ภิกษุสมณะเจ้า เหล่าก็ละพระสธรรม
ค.
อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี
ง.
ถือดีมีข้าไท ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
12)
สัตว์ตัวใดไม่ปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา
ก.
ลิง ค่าง
ข.
ปลาโลมา จระเข้
ค.
นกยูง ช้าง
ง.
นกกาเหว่า นกเขา
13)
เหตุใดพระไชยสุริยากับพระมเหสีจึงไม่กลับไปเมืองสาวัตถีหลังจากรอดชีวิตจากพายุใหญ่
ก.
ขาดบริวารที่จงรักภักดี
ข.
เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากเหล่าเสนาอำมาตย์
ค.
ต้องการสร้างเมืองใหม่เพื่อปกครองเอง
ง.
เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจากที่ตนประสบมา
14)
ฝูงละมังฝังดินกินเพลิง คางแข็งแรงเริง ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง คำว่า "กินเพลิง"ในประพันธ์ข้างต้นมีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ต่อสู้กัน
ข.
นอนผึ่งแดด
ค.
กินดินโป่ง
ง.
หาอาหารในป่า
15)
เคราะห์กรรมที่พระไชยสุริยากับพระมเหสีประสบในเรื่องใกล้เคียงกับสำนวนใดมากที่สุด
ก.
ผีซ้ำด้ำพลอย
ข.
ตกกระไดพลอยโจน
ค.
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล
ง.
พลอยฟ้าพลอยฝน